ค่ายสานฝันสู่รั้วเขียวมะกอก SPY x PHARMACY

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม พฤหัส 8 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย ฟรี คุณสมบัติ ( […]

Pharmacist club ค่ายเภสัชฯ Online camp

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Google Meet วันที่จัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 รอบรอบที่ 1: อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2565รอบที่ 2: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสม […]

Olive Camp ครั้งที่ 8

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม รอบที่ 1: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565รอบที่ 2: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 18 ตุ […]

มหกรรม ปั้น เด็ก หมอ ม.ต้น เรียนรู้ทั้งแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตะ

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม พฤหัส 27 – อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 26 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อ […]

🌈ค่าย WORKSHOP 4 หมอ (ค่ายวิดีโอออนไลน์) ดูได้ตลอด24ชม.

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 จำนวนที่รับ 20 […]

SMST OPEN HOUSE 2022 งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565 จำนวนที่รับ ไม่จำกัด ค่าใช้จ่าย 419-449 บา […]

PHARMACY CLUB เปิดห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพเภสัชกร

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Google Meet วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565 (เวลา 10:00-13:30 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 14 ตุลาคม 2565(ปิดรั […]

ค่ายแพทย์ เภสัช ทันตะ (ONEDAY WORKSHOP)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำน […]

💊 PHARMACY Camp ค่ายแนะแนวสายเภสัชศาสตร์ by Lighthouse

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565 จำนวนที่รับ 30 […]

ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 11 – อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 18 กันยายน 2565 จำนวนที่รับ 13 […]