ค่ายเภสัชศาสตร์ Pharmacy Healthy Camp 2023

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 9 มกราคม 2566 จำนวนที่รับ 60 คน ค […]

PHARMACY FESTIVAL มหกรรม เภสัชกรรมศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 14 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 14 มกราคม 2566 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย 1,550 บาท (จ่ายตอน […]

ค่ายเภสัชศาสตร์ (Specialized Pharmacy Camp 2023)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

Pharm House KKU 2023 เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น ตอน Aloha Pharmacy

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 7 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พฤหัส 15 ธันวาคม 2565 จำนวนที่รับ 200 คน ค่าใช้จ่าย 300 บาท (จ่ายหลัง […]

ค่ายเภสัชออนไลน์ WORKSHOP เจาะลึกลงมือทำเจลล้างมือ ง่ายๆ ด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 21 มกราคม 2566 (เวลา 9:00-11:30 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 16 มกราคม 25 […]

🌈ค่ายเภสัช ออนไลน์ผ่าน zoom

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 9:00-12:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 30 มกราคม […]

ค่ายบริบาล + หัตถการ 3 คณะ (แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์)+ทัศนศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สม […]

เส้นทางฝันสู่รั้วเขียวมะกอกครั้งที่ 4 | 4th PSAT OPEN HOUSE

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 7 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครค […]

ค่ายเภสัชมหิดล “Open Capsule ครั้งที่ 19”

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 21 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 24 ธันวาคม 2565 จำนวนที่รับ 150 คน ค่าใช้จ่าย 50 […]

ค่ายเภสัชศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]