Pharmacy Festival

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 (เวลา 10:00-16:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้ […]

Medicine Lab ห้องทดลอง เสริมทักษะคณะแพทย์ (มีsetbox ส่งให้)!

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 24 กันยายน 2565 (เวลา 13:00-17:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิต […]

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 17 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 12 – จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 จำนวนที่รับ 100 คน ค […]

Pharmacy Dolphin Camp Online

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม ดูคลิป Video ที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้า วันที่จัดกิจกรรม อังคาร 30 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 30 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู […]

ห้องเรียนจำลอง คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 by ONCEs

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 10 กันยายน 2565 (เวลา 13:00-17:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิต […]

ค่ายจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 6 สิงหาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 31 กรกฏาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) […]

ค่ายแพทย์ เภสัช ทันตะ พยาบาล

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 17 กันยายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 30 สิงหาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) […]

Pharmacy Camp by Sphere “เมื่อฉันอยากเป็นเภสัชกร” #2

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ วันที่รับสมัครวันสุดท้าย กิจกรรมที่มีการจัดงานในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 24 กันยายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 11 กันยายน 2565 จำนวนที่รับ 30 คน ค่า […]

ค่ายผ่า วัด ใส่ อุด บด แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 9 ตุลาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 30 กันยายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) […]

ค่ายหมอยา ครั้งที่ 20 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 6 – อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 6 กรกฎาคม 2565 จำนวนที่รับ 180 คน ค่าใช […]