You must know about being Pharmacists (เภสัชกร)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 11 มีนาคม 2566 (เวลา 13:00-16:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 10 มีนาคม 25 […]

มาแล้วววว 📍 ค่ายแพทย์ 4 หมอ Junior‼️

ข้อมูลเบื้องต้นของคอร์สออนไลน์ รูปแบบกิจกรรม ค่ายวิดิโอออนไลน์สามารถดูย้อนหลังได้ 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนรอบ ระยะเวลายาว 1 ปีเต็ม วันที่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ พุธ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป วันที่รับสมัค […]

ค่ายเปิดโลกเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางรุ่นเยาว์ #15

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 24 – อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนที่รับ 80 คน ค่าใ […]

ค่าย ONSITE : ค่ายเภสัชกรรุ่นเยาว์ (Pharmacist Junior)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 23 มกราคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตา […]

ค่ายสร้างหมอ+จิตอาสา+ทัศนศึกษา (MAKE MOR MIND)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 8 – อาทิตย์ 9 เมษายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 5 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้ส […]

ค่ายเภสัชศาสตร์ Pharmacy Healthy Camp 2023

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 24 – อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 9 มกราคม 2566 จำนวนที่รับ 60 คน ค […]

PHARMACY FESTIVAL มหกรรม เภสัชกรรมศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 14 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 14 มกราคม 2566 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย 1,550 บาท (จ่ายตอน […]

ค่ายเภสัชศาสตร์ (Specialized Pharmacy Camp 2023)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

Pharm House KKU 2023 เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น ตอน Aloha Pharmacy

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 7 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พฤหัส 15 ธันวาคม 2565 จำนวนที่รับ 200 คน ค่าใช้จ่าย 300 บาท (จ่ายหลัง […]

ค่ายเภสัชออนไลน์ WORKSHOP เจาะลึกลงมือทำเจลล้างมือ ง่ายๆ ด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 21 มกราคม 2566 (เวลา 9:00-11:30 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 16 มกราคม 25 […]