เปิดแล้ว !! ค่ายเภสัชกรรุ่นเยาว์ (Pharmacy camp) รุ่นที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 26 มิถุนายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

ค่ายเภสัชศาสตร์ ปรุงยา

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริงการกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์หากมีคำสั่งจากประกาศของรัฐบาลตรงกับวันที่จัดกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม รอบที่ 1: อังคาร 1 สิงหาคม […]

ค่ายเภสัชกร (Pharmacist Camp) ครั้งที่ 1 เส้นทางวิชาชีพเภสัช

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พฤหัส 22 มิถุนายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำน […]

ค่ายค้างคืน 4 คณะ (แพทย์ เภสัช ทันตะ พยาบาล)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม จันทร์ 9 – อังคาร 10 ตุลาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 30 สิงหาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผ […]

Pharmacy Camp by Sphere “ฉันอยากเป็นเภสัชกร” #3

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ วันที่รับสมัครวันสุดท้าย กิจกรรมที่มีการจัดงานในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 23 กันยายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 20 กันยายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผ […]

Born to be pharmacist อาทิตย์ 18 มิย.66

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 17 มิถุนายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำน […]

MAKE MOR MIND (ค่ายสร้างหมอ+จิตอาสา+ทัศนศึกษา)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 2 – อาทิตย์ 3 กันยายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครค […]

ค่าย LAB ยกกำลัง 2 x 3 (แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 20 กันยายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำ […]

ค่ายแพทย์ 4 หมอ Junior‼

ข้อมูลเบื้องต้นของคอร์สออนไลน์ รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์แบบดูวีดีโอตอนไหนก็ได้ วันที่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 จำนวนที่รับ 30 ค […]

🌈ค่ายเภสัชออนไลน์ WORKSHOP PHAMACY LAB

ข้อมูลเบื้องต้นของคอร์สออนไลน์ รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์แบบดูวีดีโอตอนไหนก็ได้ วันที่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 17 พฤษภาคม 2566 จำนวนที่รับ 20 คน […]