Shadowing อาชีพเภสัชกร ณ ร้านยาฟิตแอนด์ฟาร์ม

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 7 – จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 6 พฤษภาคม 2566 (ปิดรั […]

10 Things you must know about being Pharmacists (เภสัชกร)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 6 พฤษภาคม 2566 (เวลา 13:00-16:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 6 พฤษภาคม 25 […]

RxCU Openhouse 2023 เปิดบ้านเภสัชจุฬาฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 22 เมษายน 2566 (เวลา 8:00-16:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ลงทะเบียนภายในงาน ยกเว้นบางกิจกรรม จำนวนที่รับ […]

ค่าย ONSITE : เภสัชกรรุ่นเยาว์ (Pharmacist Junior) รุ่น 2

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 17 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน […]

ค่าย WORKSHOP 4 หมอ

ข้อมูลเบื้องต้นของคอร์สออนไลน์ รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์แบบดูวีดีโอตอนไหนก็ได้ วันที่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ อาทิตย์ 23 เมษายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 18 เมษายน 2566 จำนวนที่รับ 30 ค […]

ค่ายเภสัชออนไลน์ WORKSHOP PHAMACY LAB

ข้อมูลเบื้องต้นของคอร์สออนไลน์ รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์แบบดูวีดีโอตอนไหนก็ได้ วันที่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ เสาร์ 29 เมษายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 24 เมษายน 2566 จำนวนที่รับ 30 คน […]

ค่าย 3 ฐาน “แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์”

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 4 มิถุนายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 จำนวนที่รับ 100 คน ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (จ […]

Phar’ Summer Camp NU 27th (ค่ายเยาวชนกล้ามะกอก ครั้งที่27)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 7 – อาทิตย์ 9 เมษายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 3 มีนาคม 2566ขยายเวลาถึง พฤหัส 9 มีนาคม […]

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 19 (Pharmacamp 19th)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 8 – อาทิตย์ 9 เมษายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พฤหัส 9 มีนาคม 2566ขยายเวลาถึง อังคาร 14 มี […]

PHARMACY FESTIVAL มหกรรมเภสัชศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 25 มีนาคม 2566 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย 1,550 บาท (จ่ายต […]