🌈ค่ายเภสัช ออนไลน์ผ่าน zoom

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 9:00-12:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 30 มกราคม […]

ค่ายบริบาล + หัตถการ 3 คณะ (แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์)+ทัศนศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สม […]

เส้นทางฝันสู่รั้วเขียวมะกอกครั้งที่ 4 | 4th PSAT OPEN HOUSE

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 7 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครค […]

ค่ายเภสัชมหิดล “Open Capsule ครั้งที่ 19”

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 21 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 24 ธันวาคม 2565 จำนวนที่รับ 150 คน ค่าใช้จ่าย 50 […]

ค่ายเภสัชศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

ค่ายสานฝันสู่รั้วเขียวมะกอก SPY x PHARMACY

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม พฤหัส 8 มกราคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย ฟรี คุณสมบัติ ( […]

Pharmacist club ค่ายเภสัชฯ Online camp

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Google Meet วันที่จัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 รอบรอบที่ 1: อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2565รอบที่ 2: อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสม […]

Olive Camp ครั้งที่ 8

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม รอบที่ 1: เสาร์ 3 ธันวาคม 2565รอบที่ 2: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 18 ตุ […]

มหกรรม ปั้น เด็ก หมอ ม.ต้น เรียนรู้ทั้งแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตะ

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม พฤหัส 27 – อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 26 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อ […]

🌈ค่าย WORKSHOP 4 หมอ (ค่ายวิดีโอออนไลน์) ดูได้ตลอด24ชม.

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 จำนวนที่รับ 20 […]