ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัดสภาเภสัชฯ

ลิ้งภายนอก

เนื่องจากบางหน่วยงานของสภาเภสัชกรรมมีการอัพเดทข่าวสารน้อยมาก ทางเว็บ tobepharmacist.com จึงยังไม่ได้รวบรวมและอัพเดทข่าวสารลงภายในเว็บ แต่พยายามหาลิ้งที่มีการอัพเดทข่าวสารต่างๆของหน่วยงานนั้นมากที่สุดมาให้ตามลิ้งที่ปรากฏด้านล่าง บางหน่วยงานมีเว็บไซต์ของตัวเองและอัพลงเว็บไซต์ตนเอง บางหน่วยงานไม่มีเว็บไซต์แต่ประกาศข่าวสารต่างๆทาง facebook เป็นหลัก และบางหน่วยงานมีเพียงหน้าประกาศภายในเว็บสภาเภสัชกรรมเท่านั้นที่มีการอัพเดทข่าวสาร