หางานเภสัชกร

 • โดย
  การขึ้นทะเบียนตำรับยา 1 เตรียมและยื่นเอกสาร รวมทั้งติดตามผลการยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาตามแบบอาเซียน จน […]
 • โดย
  1 รับข้อร้องเรียนปัญหาทางคุณภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตระหว่างการผลิต 2 จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณ […]
 • โดย
  1 ตรวจสอบ และอนุมัติปล่อยผ่านวัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุ 2 วางแผน และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบ […]
 • โดย
  1 ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และทบทวนคำสั่งยา 2 จ่ายยา พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาเบื้องต้น ตามหลักการจ่ […]
 • โดย
  ควบคุมการจ่ายยา ให้คำแนะนำกับลูกค้า งานระบบคลังสินค้า งานเอกสารและบัญชียา บริหารร้านและคน วางแผน กำห […]
 • โดย
  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา แก้ไขหรืออัพเดททะเบียนยา ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อย และหน่ว […]
 • โดย
  1 หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุม ยา เวชภัณฑ์ 2 ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชี […]
 • โดย
  ดูงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์ และเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา และร้านขายยา งานระบบคุณภ […]
 • โดย
  ดูแลจัดเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์ทั้ง opd ipd บริหารจัดการยาในโรงพยาบาล
 • โดย
  เภสัชกรประจำโรงงานเวชภัณฑ์ อ ชับบาดาล จ ลพบุรี มีหน้าที่ปฎิบัติการตามกฎหมายgmp ด้านประกันคุณภาพและปร […]
 • โดย
  เตรียม ตรวจสอบ ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึกษา […]
 • โดย
  1 ตรวจสอบแผนผลิตและจัดลำดับการผลิตยาให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 2 ตรวจสอบและควบคุมการผลิตยา ให้เป็นไปตาม […]
 • โดย
  รับผิดชอบการให้คำปรึกษาในการใช้ยาและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ บันทึกรายละเอียดยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวรทำง […]
 • โดย
  1 ตอบปัญหาการใช้ยาให้แก่ผู้รับบริการ การปรับขนาดยา ตลอดทั้งผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่ […]
 • โดย
  1 ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3 ควบคุมการเบ […]
 • โดย
  จ่ายยาและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า จัดทำบัญชียา ขย ต่างๆ
 • โดย
  ดูแลเรื่องความสะอาดภายในร้าน รับสินค้าเข้าระบบ stock ของร้าน ตรวจสอบวันหมดอายุของยาภายในร้าน ให้บริก […]
 • โดย
  1 ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการวิเคราะห์คุณภาพ 2 จัดทำ ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของเอกสารภา […]
 • โดย
  ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา รายงานผลการปฏิบั […]
 • โดย
  จัดเตรียม จัดเก็บ ยา ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการคัดแยกยา ผลิตภัณฑ์ทั […]
 • โดย เภสัชกรโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
  25,000 – 30,000 บาท/เดือน3 – 5 ปีกาญจนบุรีปริญญาตรี
 • โดย Senior Manager – Scientific & Regulatory Affairs (RA-Pharmacist) Based in Nonthaburiบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์10 – 20 ปีนนทบุรีปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Product Specialistบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด/บริษัท สยามเภสัช จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้1 – 6 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Financial AdvisorHealthy and Wealth
  30,000 – 80,000 บาท/เดือน + Commission2 – 10 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย เภสัชกร (Pharmacist)ประจำร้านยา Dr.Pharma สาขา อุตรดิตถ์บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 1 ปีเชียงใหม่และภาคเหนือปริญญาตรี
 • โดย Production Pharmacistบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 2 ปีพระนครศรีอยุธยาปริญญาตรี
 • โดย Product Development Pharmacist (R&D) – Fresh graduates are also welcome Based in Bangpooบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์0 – 2 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Quality Control Pharmacist (QC) Fresh graduates are also welcome Based in Bangpooบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์0 – 3 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Product Development Pharmacist (R&D) – Fresh graduates are also welcome Based in Bangpooบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์0 – 1 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Regulatory Affairs (Pharmacist) Fresh graduates are also welcome Based in Nonthaburiบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์0 – 3 ปีกรุงเทพมหานคร, นนทบุรีปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย เทคนิคการแพทย์บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 2 ปีนครปฐมปริญญาตรี
 • โดย เภสัชกร (Full Time) Pure by Big C (หลายสาขาทั่วประเทศ)บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  40,000 – 60,000 บาท/เดือน1 – 20 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้ช่วยพยาบาลB.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
  สามารถเจรจาต่อรองได้1 – 10 ปีกรุงเทพและปริมณฑลมัธยมศึกษา
 • โดย Product Specialistบริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด
  30,000 – 40,000 บาท/เดือน1 – 3 ปีสมุทรปราการปริญญาตรี
 • โดย ผู้จัดการพิจารณาสินไหมบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้5 – 8 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรี
 • โดย Product Managerบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission3 – 5 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Research & Development – cosmeticsบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 5 ปีกทม. (สาทร)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Internal Audit and Compliance (HCC)Manpower Thailand – Bangna Branch
  30,000 – 60,000 บาท/เดือน + Commission2 – 4 ปีกทม. (ลาดกระบัง)ปริญญาตรี
 • โดย เภสัชกรB.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 10 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรี
 • โดย ครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ (สาขาเจริญกรุง)โรงเรียนกวดวิชาไอ-สเต็ป
  15,000 – 20,000 บาท/เดือน + Commission0 – 5 ปีกทม. (บางคอแหลม)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Profascino Co., Ltd.Bangkoknoiปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้เรื่องยาและโรค
  ปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้เรื่องยาและโรค
 • โดย Navavej International Public Company LimitedBeungkum
 • โดย Millimed Co., Ltd.Bangkhenวุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาเภสัชศาตร์เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขายมีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาเภสัชศาตร์ เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย มีประสบการณ์ด้านงานขาย […]
 • โดย Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.BangnaAt least 2 years’ experience in Regulatory AffairsExcellent written and verbal communication skillsGood command in English
  At least 2 years’ experience in Regulatory Affairs Excellent written and verbal communication skills […]
 • โดย Mahidol-Oxford Research Unit,RajtheveeMaster’s degree in pharmacy, physics, engineeringEvidence of strong academic capacityExcellent English both written & spoken
  Master’s degree in pharmacy, physics, engineering Evidence of strong academic capacity Excellent Eng […]
 • โดย Amway (Thailand) LimitedBangkapiBachelor's in Pharmaceutical, Nutrition, ScienceGood in English, communication skillsPresentation skills, training skills
  Bachelor's in Pharmaceutical, Nutrition, Science Good in English, communication skills Presentation […]
 • โดย Millimed Co., Ltd.Bangkaeเพศ ชาย /หญิงอายุ 24-30 ปีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  เพศ ชาย /หญิง อายุ 24-30 ปี รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • โดย OLIC (Thailand) LimitedAyutthayaRegulatory Affairs Pharmacist, RA PharmacistBachelor’s degree in Pharmacy, Pharmaceutical1-2 years’ experience in registration Thai FDA
  Regulatory Affairs Pharmacist, RA Pharmacist Bachelor’s degree in Pharmacy, Pharmaceutical 1-2 years […]
 • โดย Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.SuanluangBachelor's degree in PharmaExperience in Plant/Factory ManagerProduction 60%, QA/QC 30%, Back Office 10%
  Bachelor's degree in Pharma Experience in Plant/Factory Manager Production 60%, QA/QC 30%, Back Offi […]
 • โดย Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.LadkrabangBachelor's or Master's degree in PharmaceuticalMinimum 1 years’ experience in QA PharmaceuticalFluent in English
  Bachelor's or Master's degree in Pharmaceutical Minimum 1 years’ experience in QA Pharmaceutical Flu […]
 • โดย OLIC (Thailand) LimitedAyutthayaJoin a leading manufacturing services for pharmacyOpportunity to unleash potential at early stage5-day work week, Free shuttle bus, Insurance
  Join a leading manufacturing services for pharmacy Opportunity to unleash potential at early stage 5 […]
 • โดย Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.KlongtoeyBachelor degree in pharmaceutical science.Minimum 0-2 years experience in RAKnowledgeable in regulations
  Bachelor degree in pharmaceutical science. Minimum 0-2 years experience in RA Knowledgeable in regul […]
 • โดย Masu Co., Ltd.Bangsue
 • โดย Berli Jucker Public Co., Ltd.Othersปริญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ไม่จำกัดอายุมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร*จบใหม่หรือมีประสบการณ์
  ปริญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ไม่จำกัดอายุ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร* จบใหม่หรือมีประสบการณ์
 • โดย Millimed Co., Ltd.Bangkhenวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์ผู้แทนยาไม่น้อยกว่า 1 ปีทักษะการเจรา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ผู้แทนยาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทักษะการเจรา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • โดย SKRS Pharma retailer Co.,Ltd.Bangkok Area – NakornpatomTHB 45K – 54,999 /month
 • โดย BioNet-Asia Co., Ltd.AyutthayaPharmacist.0-2 years of experience in PharmaceuticalFluent in both written and spoken English.
  Pharmacist. 0-2 years of experience in Pharmaceutical Fluent in both written and spoken English.
 • โดย Inter Pharma Public Company LimitedPhrapradaeng
 • โดย Pharma Intelligence Co., Ltd.PathumwanTHB 35K – 44,999 /month
 • โดย CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)PrakketเภสัชกรPharmacyTraining
  เภสัชกร Pharmacy Training
 • โดย ปทุมธานี
  2. ผู้ช่วยเภสัชกร ขายยา เงินเดือน : 10000-12000 องค์กร : VND Medical Center ปทุมธานี29 มีนาคม 2566 ร […]
 • โดย ชลบุรี
  10. ผู้ช่วยเภสัชกร เงินเดือน : – องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ชลบุรี29 มีนาคม 2566 รายละเอียด
 • โดย ปทุมธานี
  1. เภสัชกร เงินเดือน : – องค์กร : VND Medical Center ปทุมธานี29 มีนาคม 2566 รายละเอียด
 • โดย นนทบุรี
  9. ด่วน!!! เภสัชกร (Part-Time) ร้านขายยารวมยาพระราม 5 ในตลาดพระราม 5ด่วนมาก ! เงินเดือน : ตามชั่วโมง […]
 • โดย ขอนแก่น
  8. แพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย เงินเดือน : 18,000-25,000 องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด […]
 • โดย กรุงเทพมหานคร
  3. เภสัชกร เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด กรุงเทพมหานคร29 มี […]
 • โดย นนทบุรี
  5. เภสัชกรควบคุมงานผลิตหรืองานขึ้นทะเบียนยาและอาหารเสริม เงินเดือน : 35,000-45,000 องค์กร : บริษัท โ […]
 • โดย สงขลา
  4. พนักงานขายโรงพยาบาลต่างจังหวัดภาคใต้ เขต UD5 เงินเดือน : ตามตกลง องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd. สงขลา […]
 • โดย สมุทรปราการ
  6. เภสัชกร เงินเดือน : 50,000-70,000. องค์กร : โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไ […]
 • โดย กรุงเทพมหานคร
  7. เภสัชกร เงินเดือน : ตามตกลง องค์กร : โรงพยาบาลเพชรเวช (บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด) กรุงเทพมหาน […]
 • โดย
  สืบค้นหางาน ค้นหา (บัญชี , ธุรการ , เลขานุการ , วิศวกรโยธา ฯลฯ)