หางานเภสัชกร

 • โดย
  ให้บริการงานเภสัชกรรมยา อาหารเสริม เวชสำอาง เเละอุปกรณ์การเเพทย์ ให้คำปรึกษาเเละจ่ายยาให้กับคนไข้ร้า […]
 • โดย
  การขึ้นทะเบียนตำรับยา 1 เตรียมและยื่นเอกสาร รวมทั้งติดตามผลการยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาตามแบบอาเซียน จน […]
 • โดย
  1 รับข้อร้องเรียนปัญหาทางคุณภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตระหว่างการผลิต 2 จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณ […]
 • โดย
  1 ตรวจสอบ และอนุมัติปล่อยผ่านวัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุ 2 วางแผน และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบ […]
 • โดย
  ควบคุมการจ่ายยา ให้คำแนะนำกับลูกค้า งานระบบคลังสินค้า งานเอกสารและบัญชียา บริหารร้านและคน วางแผน กำห […]
 • โดย
  1 วางแผนการผลิต 2 จัดเตรียมเอกสารการผลิตในแต่ละครั้ง 3 ควบคุมการผลิต ควบคุมจัดการวัตถุดิบ 4 อนุมัติก […]
 • โดย
  เภสัชกรประจำห้องจ่ายยา
 • โดย
  ดูแลจัดเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์ทั้ง opd ipd บริหารจัดการยาในโรงพยาบาล
 • โดย
  1 ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3 ควบคุมการเบ […]
 • โดย
  จ่ายยา อธิบายการใช้ยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ
 • โดย
  จ่ายยาและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า จัดทำบัญชียา ขย ต่างๆ
 • โดย
  ดูแลเรื่องความสะอาดภายในร้าน รับสินค้าเข้าระบบ stock ของร้าน ตรวจสอบวันหมดอายุของยาภายในร้าน ให้บริก […]
 • โดย
  บริหารจัดการฝ่ายเภสัชกรรมเครือข่ายโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนางานเภสัชกรรมให้ทันสมัย มีประสิทธิภา […]
 • โดย
  ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการจ่ายยา รายงานผลการปฏิบั […]
 • โดย
  ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุมรักษายาในคลัง ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย […]
 • โดย
  รับผิดชอบการให้คำปรึกษาในการใช้ยาและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ บันทึกรายละเอียดยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวรทำง […]
 • โดย
  1 รับผิดชอบพัฒนาสินค้าใหม่ 2 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเก่าให้มีคุณภาพทั้งในด้านการผลิต และด้านคุณภาพในตลา […]
 • โดย
  ให้บริการทางด้านเภสัชกรรมผู้ป่วย opd ipd ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ ควบคุมการจัดยาและเวชภ […]
 • โดย
  1 ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการวิเคราะห์คุณภาพ 2 จัดทำ ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของเอกสารภา […]
 • โดย
  ตรวจสอบรายการยาและจ่ายยาให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ ให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้รับบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ […]
 • โดย Graphic Designนูทรา ไบโอเทค จำกัด
  15,000 – 20,000 บาท/เดือน3 – 5 ปีอยุธยาและภาคกลางประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • โดย Product Managerบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission3 – 5 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรี
 • โดย School counselor (Female)โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
  25,000 – 60,000 บาท/เดือน1 – 20 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้แทนยา (เขตกรุงเทพ) *รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจยาบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission1 – 3 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย พนักงานขาย (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส์ จำกัด
  Competitive1 – 3 ปีชลบุรี ระยองและภาคตะวันออกปริญญาตรี
 • โดย Pharmacy Shop Manager / Pharmacist (Dr.Pharma)บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 5 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรี
 • โดย Medical Product Specialist (Khonkaen)บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้1 – 3 ปีขอนแก่นปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด /บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 3 ปีกรุงเทพมหานครประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
 • โดย GENERAL MANAGER – MEDICAL DEVICEบริษัท ลูมอิแนนท์ออฟฟิศเซส จำกัด
  200,000 – 300,000 บาท/เดือน5 – 10 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Regulatory Affairs Pharmacistบริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
  30,000 – 50,000 บาท/เดือน + Commission1 – 3 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (เภสัชกร)บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
  30,000 – 50,000 (ขึ้นอยู่กับปีประสบการณ์)2 – 10 ปีกทม. (ลาดพร้าว)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Production Pharmacistบริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
  40,000 – 60,000 บาท/เดือน1 – 5 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Service Engineer/DM machineบริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้1 – 2 ปีขอนแก่นและภาคอีสานปริญญาตรี
 • โดย Medical Product Specialistบริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้1 – 3 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Product Specialist (ประจำกรุงเทพ, และประจำที่ รพ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี)บริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส์ จำกัด
  Competitive1 – 3 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรี
 • โดย Product Specialist (ด้านอาหารเสริม)บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  20,000 – 30,000 บาท/เดือน1 – 5 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย PRODUCT SPECIALIST OR MANAGERบริษัท คอนเนค ไดแอกโนสติกส์ จำกัด
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์1 – 5 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรี
 • โดย ผู้จัดการเขต (กรุงเทพ, ต่างจังหวัด) *รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจยาบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission3 – 5 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย เภสัชกร และผู้จัดการร้านยาโลตัส (ทั่วประเทศ)โลตัส
  30,000 – 50,000 บาท/เดือน0 – 2 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Medical Product Specialist (Songkhla)บริษัท นิโปร เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้1 – 3 ปีสงขลาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Profascino Co., Ltd.Bangkoknoiปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้เรื่องยาและโรค
  ปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้เรื่องยาและโรค
 • โดย Navavej International Public Company LimitedBeungkum
 • โดย Millimed Co., Ltd.Bangkhenวุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาเภสัชศาตร์เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขายมีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาเภสัชศาตร์ เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย มีประสบการณ์ด้านงานขาย […]
 • โดย Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.BangnaAt least 2 years’ experience in Regulatory AffairsExcellent written and verbal communication skillsGood command in English
  At least 2 years’ experience in Regulatory Affairs Excellent written and verbal communication skills […]
 • โดย Mahidol-Oxford Research Unit,RajtheveeMaster’s degree in pharmacy, physics, engineeringEvidence of strong academic capacityExcellent English both written & spoken
  Master’s degree in pharmacy, physics, engineering Evidence of strong academic capacity Excellent Eng […]
 • โดย Amway (Thailand) LimitedBangkapiBachelor's in Pharmaceutical, Nutrition, ScienceGood in English, communication skillsPresentation skills, training skills
  Bachelor's in Pharmaceutical, Nutrition, Science Good in English, communication skills Presentation […]
 • โดย Millimed Co., Ltd.Bangkaeเพศ ชาย /หญิงอายุ 24-30 ปีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  เพศ ชาย /หญิง อายุ 24-30 ปี รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • โดย OLIC (Thailand) LimitedAyutthayaRegulatory Affairs Pharmacist, RA PharmacistBachelor’s degree in Pharmacy, Pharmaceutical1-2 years’ experience in registration Thai FDA
  Regulatory Affairs Pharmacist, RA Pharmacist Bachelor’s degree in Pharmacy, Pharmaceutical 1-2 years […]
 • โดย Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.SuanluangBachelor's degree in PharmaExperience in Plant/Factory ManagerProduction 60%, QA/QC 30%, Back Office 10%
  Bachelor's degree in Pharma Experience in Plant/Factory Manager Production 60%, QA/QC 30%, Back Offi […]
 • โดย Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.LadkrabangBachelor's or Master's degree in PharmaceuticalMinimum 1 years’ experience in QA PharmaceuticalFluent in English
  Bachelor's or Master's degree in Pharmaceutical Minimum 1 years’ experience in QA Pharmaceutical Flu […]
 • โดย OLIC (Thailand) LimitedAyutthayaJoin a leading manufacturing services for pharmacyOpportunity to unleash potential at early stage5-day work week, Free shuttle bus, Insurance
  Join a leading manufacturing services for pharmacy Opportunity to unleash potential at early stage 5 […]
 • โดย Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.KlongtoeyBachelor degree in pharmaceutical science.Minimum 0-2 years experience in RAKnowledgeable in regulations
  Bachelor degree in pharmaceutical science. Minimum 0-2 years experience in RA Knowledgeable in regul […]
 • โดย Masu Co., Ltd.Bangsue
 • โดย Berli Jucker Public Co., Ltd.Othersปริญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ไม่จำกัดอายุมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร*จบใหม่หรือมีประสบการณ์
  ปริญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ไม่จำกัดอายุ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร* จบใหม่หรือมีประสบการณ์
 • โดย Millimed Co., Ltd.Bangkhenวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์ผู้แทนยาไม่น้อยกว่า 1 ปีทักษะการเจรา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ผู้แทนยาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทักษะการเจรา มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • โดย SKRS Pharma retailer Co.,Ltd.Bangkok Area – NakornpatomTHB 45K – 54,999 /month
 • โดย BioNet-Asia Co., Ltd.AyutthayaPharmacist.0-2 years of experience in PharmaceuticalFluent in both written and spoken English.
  Pharmacist. 0-2 years of experience in Pharmaceutical Fluent in both written and spoken English.
 • โดย Inter Pharma Public Company LimitedPhrapradaeng
 • โดย Pharma Intelligence Co., Ltd.PathumwanTHB 35K – 44,999 /month
 • โดย CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)PrakketเภสัชกรPharmacyTraining
  เภสัชกร Pharmacy Training
 • โดย ปทุมธานี
  6. ผู้ช่วยเภสัชกร ขายยา เงินเดือน : 10000-12000 องค์กร : VND Medical Center ปทุมธานี1 เมษายน 2566 รา […]
 • โดย ชลบุรี
  10. ผู้ช่วยเภสัชกร เงินเดือน : – องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ชลบุรี1 เมษายน 2566 รายละเอียด
 • โดย ปทุมธานี
  5. เภสัชกร เงินเดือน : – องค์กร : VND Medical Center ปทุมธานี1 เมษายน 2566 รายละเอียด
 • โดย นนทบุรี
  9. ด่วน!!! เภสัชกร (Part-Time) ร้านขายยารวมยาพระราม 5 ในตลาดพระราม 5ด่วนมาก ! เงินเดือน : ตามชั่วโมง […]
 • โดย ขอนแก่น
  8. แพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย เงินเดือน : 18,000-25,000 องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด […]
 • โดย กรุงเทพมหานคร
  2. เภสัชกร เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด กรุงเทพมหานคร1 เมษ […]
 • โดย นนทบุรี
  3. เภสัชกรควบคุมงานผลิตหรืองานขึ้นทะเบียนยาและอาหารเสริม เงินเดือน : 35,000-45,000 องค์กร : บริษัท โ […]
 • โดย สงขลา
  7. พนักงานขายโรงพยาบาลต่างจังหวัดภาคใต้ เขต UD5 เงินเดือน : ตามตกลง องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd. สงขลา […]
 • โดย สมุทรปราการ
  4. เภสัชกร เงินเดือน : 50,000-70,000. องค์กร : โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไ […]
 • โดย กรุงเทพมหานคร
  1. เภสัชกร เงินเดือน : ตามตกลง องค์กร : โรงพยาบาลเพชรเวช (บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด) กรุงเทพมหาน […]
 • โดย
  สืบค้นหางาน ค้นหา (บัญชี , ธุรการ , เลขานุการ , วิศวกรโยธา ฯลฯ)