Shadowing อาชีพเภสัชกร (เรียนรู้อาชีพเภสัช)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม Day1 อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566Day2 จันทร์ 11 ธันวาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 9 ธันวาคม 2566 (ปิดรับสมัครทัน […]

Open House 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 3 ธันวาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2566 จำนวนที่รับ 350 คน ค่าใช้จ่าย […]

Olive camp 9th ค่ายสานฝันเภสัชกร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม รอบที่ 1: เสาร์ 2 ธันวาคม 2566รอบที่ 2: อาทิตย์ 3 ธันวาคม 2566รอบการเข้าร่วมกิจกรรมทางค่ายจะประกาศภา […]

Make Mor Mind ค่ายสร้างหมอ จิตอาสา ทันศนะศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พฤหัส 2 พฤศจิกายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สม […]

ค่ายเภสัชกรรุ่นเยาว์ (Pharmacist Junior) สู่คณะในฝัน รุ่น 4

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ […]

ค่าย 4 หมอ ครั้งที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 21 – อาทิตย์ 22 ตุลาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2566 จำนวนที่รับ 30 คน ค่า […]

🚑ค่ายรวมมิตร สายแพทย์ 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️ ค่ายนอน 3วัน 2คืน

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 21 – จันทร์ 23 ตุลาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 30 กันยายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อม […]

Born to be pharmacist อาทิตย์ 22 ตุลาคม 66 (12.30 -15.00)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 22 ตุลาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 21 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) […]

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ (on tour) หาดใหญ่ & เชียงใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย จันทร์ 30 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน […]

ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 11

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 15 กันยายน 2566 จำนวนที่รับ 80 คน ค่าใช้จ่าย […]