ค่ายผ่า วัด อุด บด แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

รวม Pharm camp/Open House 2017 (ปีการศึกษา 2560)

ค่าย Pharmacy Summer Camp #22 ของ (ม.นเรศวร) รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2560 กิจกรรมค่าย 7-9 เมษายน 2560 รายละเอียดการรับสมัครและอื่นๆ ค่ายความฝันสู่เภสัช Dream Camp 11 (ม.รังสิต) รับสมั […]

รวม Pharm camp/Open House 2016 (ปีการศึกษา 2559)

ค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับสมัคร 14 สิงหาคม 2559 – 15 กันยายน 2559 กิจกรรมค่าย 23 – 25 ธันวาคม 2559 รายละเอียดการรับสมัครและอื่นๆ   Phar […]