Dek 60 ม.สงขลานครินทร์ ยื่น GAT/PAT วิชาสามัญ 2560

สรุป รับสมัคร 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 (กำลังศึกษาอ […]

Dek 60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

สรุป รับสมัคร 1  กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  3.00 (กรณีผู้สำ […]

มข. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

สรุป รับสมัคร 16-20 มกราคม 2560 หน้าประกาศ ประกาศที่ลิ้งนี้ครับ https://admissions.kku.ac.th/ สัดส่วนคะแนนและการรับ ดูได้จาก https://admissions.kku.ac.th/Main/applykku_quota2 สำหรับสัดส่วนคะแนนนั้นเ […]

Dek 60 สอบตรงรอบที่ 2 แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  รับสมัครวันนี้ – 3 พฤษภาคม 2560 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศ […]

Dek60 รับตรงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2

สรุป ของ ม.หัวเฉียว จะแบ่งการรับ นศ. ออกเป็น รอบก่อน Admission, รอบ Admission และรอบหลัง Admission โดยรอบก่อน Admission จะมีการรับครั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งนี้คือครั้งที่ 2 รับสมัคร  16  ธันวาคม 2559 &# […]

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ก่อนจะเข้าเรื่อง พี่ขอคอมเม้นอะไรก่อนสักนิดนะครับ ต้องบอกว่าแปลกดีนะครับ ปกติเคยเห็นแต่เรื่องการย้ายคณะอยู่ในระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งในทางปฏิบัติมักทำได้แต่การย้ายคณะจากคณะที่คะแนนสอบสูงกว่าไปสู่คณะท […]

Dek 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควต้าทั่วประเทศ 2560 (รอบที่ 2)

สรุป รับสมัคร 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายสามัญ หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 เ […]

Dek 60 โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์ 2560

สรุป รับสมัคร  วันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2559   คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ของโรงเรียนต่ […]

Dek 60 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

สรุป รับสมัคร  1 – 30 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย ไม่มีประวัติทุจริตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ป […]

Dek 60 รับตรง (รอบก่อน Admission) เภสัช มหาวิทยาลัยสยาม 2560

สรุป รับสมัคร  1 พฤศจิกายน 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1     คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 […]