Dek 61 รับตรง ม.หัวเฉียว รอบ 5 กลุ่ม A/C 2561

สรุป รอบ 5 นี้ ม.หัวเฉียวแบ่งการรับของคณะเภสัชศาสตร์เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ C โดยทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การคัดเลือกไม่เหมือนกัน รับสมัคร 15- 28 พฤษภาคม 2561 คุณสมบัติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธย […]

ศิลปากร

รับตรง เภสัช ศิลปากร สำหรับผู้จบ ป.ตรี สาขาอื่น 2561

สรุป รับสมัคร 9 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 คุณสมบัติ            โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในส […]

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ ที่ไม่ได้รับรวมกับ กสพท. TCAS รอบ 3 ปี 2561

ต้องบอกก่อนว่า TCAS รอบ 3 ถือว่าเป็นรอบที่ใหม่ที่สุดของ TCAS ระบบและข้อกำหนดต่างๆ ไม่นิ่งและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ ว่ามีคณะเภสัชที่ไหนบ้าง ที่ร […]

Dek 61 รับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

สรุป รับสมัคร  รับสมัคร 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ คุณสมบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – ภาคปกติ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น […]

Dek 61 รับตรง เภสัช ม.สยาม รอบ 2

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่ม […]

Dek 61 รับตรง เภสัช ม.สยาม รอบ 1

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่ม […]

Dek 61 โควต้าภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด […]

Dek 61 โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี […]

มศว. เภสัช

Dek 61 โครงการต่างๆที่รับเภสัช มศว TCAS รอบ 2

สรุป โครงการที่รับเภสัช มีดังนี้ โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (รหัสกลุ่มสาขา 163) โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ( […]

Dek 61 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  15 – 31 มกราคม 2560 คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในข้อหนึ่ง ข้อใดดังต่อไปนี้ ก) ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสั […]