Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

🎯กาปฏิทินไว้ได้เลย! ห้ามพลาดปักหมุด webinar พฤศจิกายน-ธันวาคม ยาวๆ #15พ.ย #19 พ.ย. #26 พ.ย. #3 ธ.ค. #10 ธ.ค. #17 ธ.ค. #วันพุธที่ 15 พ.ย. 66 @13.00-15.30 น. การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่ว […]

Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

ข้อสังเกตของการเรียกคืนยา Irbesartan จากข่าว 1.นอกจากการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนแล้ว 2.ยังมีสิ่งที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในขบวนการผลิตยาและส่งผลต่อบริษัทยาในไทยที่จะสามารถดำรงไว้ให้มีการผลิตยา […]

Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

อย. เรียกคืนยาลดความดันเออบีซาแทน (Irbesartan) บางรุ่นที่พบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็ง 🔔 เรียน ท่านสมาชิกเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จากที่ ข่าว อย. เรียกคืนยาลดความดันเออบีซาแทน (Irbesartan) บางรุ […]

Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เยี่ยมร้านยาสมาชิก ที่ร่วมโครงการ รับยาใกล้บ้าน โอกาสดีที่มาเยี่ยมร้าน # Healthy Max ใน ICON SIAM # ร้านยาทวีเกียรติ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

https://youtu.be/B6ae0yG1IBM ด้วยความร่วมแรงร่วมใจระหว่างร้านยา และ รพ.ตากสินในการที่จะช่วยดูแลคนไข้ ในชุมชน ให้ได้รับการบริการที่ดีที่ครบถ้วน จึงได้เกิดโครงการดีๆ ที่สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) […]

Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

💓ด้วยความร่วมแรงร่วมใจระหว่างร้านยา และ รพ.ตากสินในการที่จะช่วยดูแลคนไข้ ในชุมชน ให้ได้รับการบริการที่ดีที่ครบถ้วน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ได้ช่วยเชื่อมโยงระหว่าง โรงพยาบาล ร้านยา และ สปสช. โ […]

Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

ขอขอบพระคุณทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม รพ ตากสิน👏 ที่ร่วมใจให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกรับยาใกล้บ้านกับเครือข่ายร้านยาโมเดล 3 ด้วยดี นับตั้งแต่มีใบสั่งแพทย์ไปที่ร้านเรือนยาตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 จวบจนร […]

สรุป 3 งานวิจัยผลการดำเนินงานรับยาลดความแออัดโมเดล 2&3 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบ 📌เภสัชกรชุมชนได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใ…

สรุป 3 งานวิจัยผลการดำเนินงานรับยาลดความแออัดโมเดล 2&3 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบ 📌เภสัชกรชุมชนได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในประเด็นการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา ความเข้าใจในการใช้ยา เมื่อ […]

พร้อมให้บริการ 🎉13 ร้านยาทั่วกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษาการใช้ฮอร์โมนเพศหลากหลาย พร้อมแนะนำส่งต่อปรึกษาเรื่อง การประเมินสภาวะสุขภ…

พร้อมให้บริการ 🎉13 ร้านยาทั่วกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษาการใช้ฮอร์โมนเพศหลากหลาย พร้อมแนะนำส่งต่อปรึกษาเรื่อง การประเมินสภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ 🖌Gender Dysphoria เรื่องพฤติกรรม เพศสภาพ ในเด็ก และวัยรุ่น […]