ตารางสรุป คะแนนสูง-ต่ำ Admission เภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)

เอาละ ใกล้จะ Admission กันแล้ว ซึ่งเวลาเลือกอันดับ สิ่งที่เป็น Gold Standard ที่ใช้ในการตัดสินใจเลยก็คือ คะแนนต่ำสุด 4 ปีย้อนหลัง เรามาดูกันดีกว่าคณะเภสัชศาสตร์ที่น้องๆอยากเข้ามีคะแนนอยู่ที่เท่าไรกันบ้าง จะได้นำไปใช้ประกอบการเลือกคณะ หรือนำไปคำนวณว่าต้องทำ O-NET และ GAT/PAT 2 อีกเท่าไรนะครับ

คะแนนสูง-ต่ำ Admission คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)

ถ้าใครดูรูปแบบไม่ถนัด ลองดูแบบตารางดูครับ

 คะแนนคะแนน Admission
คณะเภสัชศาสตร์สูงสุด – ต่ำสุดปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559เฉลี่ยคิดเป็น %
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการสูงสุด21962.150423024.450024921.250021417.500022831.337676.10
ต่ำสุด19524.099620221.550020738.750019551.000020008.849966.70
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมสูงสุด21207.800821661.250023001.250021552.000021855.575272.85
ต่ำสุด19673.300820129.450020927.500019781.000020127.812767.09
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูงสุด20818.500021480.700022624.600020256.000021294.950070.98
ต่ำสุด18900.000019221.950019910.000018907.500019234.862564.12
มหาวิทยาลัยมหิดลสูงสุด22835.650422715.050022285.000021531.000022341.675174.47
ต่ำสุด19626.349619866.250020642.500019539.000019918.524966.40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการสูงสุด19864.300820017.400020777.500019490.000020037.300266.79
ต่ำสุด18489.449218778.150019183.750018838.000018822.337362.74
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมสูงสุด20240.599620254.450020748.750020395.000020409.699968.03
ต่ำสุด18901.949219233.800019800.000018995.500019232.812364.11
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสูงสุด21251.250021515.600021637.500020358.840021190.797570.64
ต่ำสุด19228.750019541.950020173.200018979.000019480.725064.94
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูงสุด20877.849620433.750021100.000019973.000020596.149968.65
ต่ำสุด19476.699219796.250020470.000018820.400019640.837365.47
มหาวิทยาลัยรังสิตสูงสุด
ต่ำสุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสูงสุด19775.699218994.500019732.500018751.000019313.424864.38
ต่ำสุด17840.500018030.600018558.750017850.840018070.172560.23
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมสูงสุด20428.699219966.950020722.800020007.840020281.572367.61
ต่ำสุด18660.449218751.200019515.000018641.100018891.937362.97
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)สูงสุด18622.050819033.100020231.250019080.000019241.600264.14
ต่ำสุด16523.000016829.900017912.500017600.400017216.450057.39
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสูงสุด19570.449219507.250019831.250019604.000019628.237365.43
ต่ำสุด18262.000018474.250019290.000018453.000018619.812562.07
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมสูงสุด20094.849620116.950020957.500019667.000020209.074967.36
ต่ำสุด18783.050819079.350019771.250018684.000019079.412763.60
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมสูงสุด20302.199220196.800020858.750019941.000020324.687367.75
ต่ำสุด18777.949219558.450020057.500018969.340019340.809864.47
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสูงสุด20544.949220002.500020180.000019277.500020001.237366.67
ต่ำสุด18514.449218695.600019626.250018667.840018876.034862.92
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมสูงสุด18813.900420161.950019618.200018879.000019368.262664.56
ต่ำสุด18342.650418553.700018958.750018313.800018542.225161.81
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)สูงสุด17383.000017383.000057.94
ต่ำสุด14767.200014767.200049.22
มหาวิทยาลัยพายัพสูงสุด18554.699218080.250019399.900018112.000018536.712361.79
ต่ำสุด16751.650416971.250017421.850017392.000017134.187657.11
มหาวิทยาลัยสยามสูงสุด18360.699218692.500018943.750018534.000018632.737362.11
ต่ำสุด16917.500017021.750017560.000016957.000017114.062557.05
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สูงสุด19580.300818953.800019434.350019525.100019373.387764.58
ต่ำสุด18146.599618401.250018876.300018222.000018411.537461.37
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสูงสุด17414.650417861.250017527.500018069.400017718.200159.06
ต่ำสุด16535.800816954.700017250.600016729.000016867.525256.23
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.)สูงสุด17761.000017761.000059.20
ต่ำสุด11655.400011655.400038.85
มหาวิทยาลัยบูรพาสูงสุด
ต่ำสุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงสุด19950.699220615.700020882.500020072.000020380.224867.93
ต่ำสุด19215.000019282.250020008.800018752.500019314.637564.38

ถ้าใครดูแบบสูงสุด ต่ำสุด แล้วตาลาย ลองดูแบบเฉพาะคะแนนต่ำสุดดูครับ

คะแนน Admission คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (เฉพาะคะแนนต่ำสุด)

แบบตาราง

 คะแนนคะแนน Admission
คณะเภสัชศาสตร์ต่ำสุดปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559เฉลี่ยคิดเป็น %
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการต่ำสุด19524.099620221.550020738.750019551.000020008.849966.70
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมต่ำสุด19673.300820129.450020927.500019781.000020127.812767.09
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ำสุด18900.000019221.950019910.000018907.500019234.862564.12
มหาวิทยาลัยมหิดลต่ำสุด19626.349619866.250020642.500019539.000019918.524966.40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการต่ำสุด18489.449218778.150019183.750018838.000018822.337362.74
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมต่ำสุด18901.949219233.800019800.000018995.500019232.812364.11
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่ำสุด19228.750019541.950020173.200018979.000019480.725064.94
มหาวิทยาลัยศิลปากรต่ำสุด19476.699219796.250020470.000018820.400019640.837365.47
มหาวิทยาลัยรังสิตต่ำสุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติต่ำสุด17840.500018030.600018558.750017850.840018070.172560.23
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมต่ำสุด18660.449218751.200019515.000018641.100018891.937362.97
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)ต่ำสุด16523.000016829.900017912.500017600.400017216.450057.39
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่ำสุด18262.000018474.250019290.000018453.000018619.812562.07
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมต่ำสุด18783.050819079.350019771.250018684.000019079.412763.60
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมต่ำสุด18777.949219558.450020057.500018969.340019340.809864.47
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่ำสุด18514.449218695.600019626.250018667.840018876.034862.92
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมต่ำสุด18342.650418553.700018958.750018313.800018542.225161.81
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)ต่ำสุด14767.200014767.200049.22
มหาวิทยาลัยพายัพต่ำสุด16751.650416971.250017421.850017392.000017134.187657.11
มหาวิทยาลัยสยามต่ำสุด16917.500017021.750017560.000016957.000017114.062557.05
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่ำสุด18146.599618401.250018876.300018222.000018411.537461.37
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียต่ำสุด16535.800816954.700017250.600016729.000016867.525256.23
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.)ต่ำสุด11655.400011655.400038.85
มหาวิทยาลัยบูรพาต่ำสุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่ำสุด19215.000019282.250020008.800018752.500019314.637564.38

Chart คะแนนต่ำสุดเภสัช 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)

ถ้าอยากดูแนวโน้มคร่าวๆ ดูเป็น chart จะดูง่ายกว่าครับ


Share this:

Posted in คะแนนสอบเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *