เภสัชมีรายได้เท่าไร เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆในโรงพยาบาล ???

อ่านรายงานฉบับเต็ม >>> https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4648?src=%2Fdspace%2Fhandle%2F11228%2F1%2Fdiscover%3Fquery%3D%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%26submit%3D%26rpp%3D10&offset=4&firstItem&lastItem&fbclid=IwAR1Ab-VApQmYBstR1TMlALRUhps9_hNlS9JnFKR6u1z2JGzuwFzPdZ3QBU0_aem_AU9PHUL-Yj_N2gUMLqNyBBJB8nznBJ2eIuYujptRyCUu0iqwNLnON05X1DsS_le59qKA7gJq1vwOhU02-DzbEDv7


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *