อยากเรียนเภสัช ต้องทำเกรด ม.ปลาย เท่าไร

คำถามนี้ พี่เจอบ่อยมาก และพี่ก็มักจะตอบแบบสรุปๆไป สุดท้ายมักจะลงเอยที่ “ทำให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้”

คือ พี่ค่อนข้างแปลกใจนะ พี่สังเกตุว่าน้องที่มาถาม คือ อยากได้เป้าว่า ต้องทำเกรดที่เท่าไร แล้วก็จะปักธงลงไป ว่าต้องทำได้เท่านี้นะ ซึ่งการจะทำแบบนี้ เหมือนน้องกำลังบริหารทรัพยากรอะไรสักอย่าง ทั้งเงิน กำลัง เวลา ที่น้องจะเอาไปใช้ทำเกรด ซึ่งถ้าบอกว่า  “ทำให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้” น้องก็จะทุ่มทรัพยากรทุ่มอย่างลงไปเพื่อทำเกรด แต่ว่าถ้าน้องมีเป้า น้องก็รู้ว่า เท่านี้พอละ แล้วเก็บทรัพยากรที่เหลือไปทำอย่างอื่น แต่จะเอาไปทำอะไร ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ พี่ก็เลย งงๆ

บางที พี่ก็สังเกตุว่า น้อง อยากได้แค่หมุดอ้างอิง แบบ ชั้นต้องทำได้เท่านี้นะ ถ้ายังได้ไม่ถึง ก็จะฮึด แบบ เทอมหน้าต้องทำได้เท่านี้นะ จากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะไม่สนใจเกรดวิชานี้ ก็ไม่ได้ละ ถึงแม้ว่าจะเกลียดขนาดไหน ก็ต้องเอาเกรดวิชานั้นมาช่วยดึงขึ้น

แต่ในเมื่อมีน้องถามมาบ่อยมาก พี่จึงขอแจงรายละเอียด เท่าที่พี่รู้ โดยขออิงจากระบบรับเข้าปีการศึกษา 2561 จะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับ

TCAS รอบ 1 (ยื่นแฟ้ม)

 1. เภสัช ม.สารคาม โควต้านักกีฬา เกรดขั้นต่ำ 3.00
 2. เภสัช มข. โครงการยื่นแฟ้ม ภาคพิเศษ เกรดขั้นต่ำ 3.75 และ มีผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน
 3. เภสัช มข. โครงการยื่นแฟ้ม ภาคพิเศษ – อินเตอร์ เกรดขั้นต่ำ 3.70 และ มีผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน
 4. เภสัช ม.สงขลา โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี GPAX 4 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 3.50 และ GPA 4 ภาคเรียนของ ไทย คณิต สังคม วิทย์ อังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50
 5. เภสัช ม.พะเยา โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกรดขั้นต่ำ 3.00
 6. เภสัช โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80
 7. เภสัช จุฬา โอลิมปิก GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 8. เภสัช โควต้าความสามารถพิเศษ ม.อุบล GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 9. ม.วลัยลักษณ์ รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio GPAX 4 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.50 และ GPA กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.25, กลุ่มคณิตศาสตร์ ≥ 3.25 และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ≥ 3.25

TCAS รอบ 2 (โควต้าที่มีการสอบ)

 1. เภสัช มข. โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 2. เภสัช ม.สารคาม โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 3. เภสัช ม.เชียงใหม่ โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 4. เภสัช ม.นเรศวร โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 5. เภสัช โครงการจุฬาฯ-ชนบท GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 และ GPA กลุ่มวิทย์ คณิต และอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่นๆต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 6. เภสัช จุฬา โครงการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
 7. เภสัช จุฬา โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติด้านกีฬา GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
 8. เภสัช ม.พะเยา โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 9. เภสัช ม.อุบล โควต้าพื้นที่ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 10. เภสัช ม.อุบล โครงการพิเศษ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 11. เภสัช ศิลปากร โควต้า 28 จังหวัด  ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 12. เภสัช ม.สงขลา โควตาการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ แต่มีการนำผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสม 10% แรก ของจำนวนผู้สมัครแต่ละโรงเรียน ให้สิทธิพิจารณาเป็นกลุ่มที่ 1
 13. เภสัช ม.ธรรมศาสตร์ โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย GPAX ขั้นต่ำ 3.00
 14. เภสัช มศว โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” GPAX ขั้นต่ำ 3.00
 15. เภสัช มศว โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7” GPAX ขั้นต่ำ 3.00
 16. เภสัช ม.บูรพา โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 17. เภสัช ม.บูรพา โควต้าภาคตะวันออก 12 จังหวัด ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)

 1. กสพท. ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 2. เภสัช มข. โครงการพิเศษ เกรดขั้นต่ำ 3.00
 3. เภสัช มข. โครงการพิเศษ – อินเตอร์ เกรดขั้นต่ำ 3.00
 4. เภสัช ม.ศิลปากร ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

TCAS รอบ 4 (Admission)

Admission ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ แต่มีการนำเกรดมาคิดเป็นคะแนนด้วย 20% ครับ

TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

 1. เภสัช ม.ศิลปากร ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

เอกชน

 1. รังสิต ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
 2. หัวเฉียว รอบ 2 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ GPAX ตามกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษต้องไม่น้อยกว่า 3.60
 3. หัวเฉียว รอบ 3 ไม่กำหนดเกรด
 4. หัวเฉียว รอบ 4, 5, 6 ไม่รู้
 5. ม.พายัพ เกรดขั้นต่ำ 2.50
 6. ม.อีสเทิร์นเอเชีย ไม่รู้
 7. ม.สยาม เกรดขั้นต่ำ 2.75

สรุป

น่าจะมองเห็นภาพรวมกันนะครับ ว่าจะทำเกรดอยู่ที่เท่าไร จะเห็นได้ว่า รอบที่ไม่มีการสอบ อย่างรอบที่ 1 ยื่นแฟ้มเนี่ย จะกำหนดเกรดขั้นต่ำไว้สูงมาก (จริงๆ ปีนี้ ถือว่าปกติ บางปีมีบางที่กำหนด 3.90 ก็มี) และเนื้อหาภายในพอร์ต บางที่ก็ระบุว่าต้องการหลักฐานยืนยันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการของเราด้วย เช่น โอลิมปิกวิชาการ หรือการแข่งขันต่างๆ

สังเกตุว่าโครงการไหนที่เค้าใช้คะแนนสอบ มักจะไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเค้าไปกำหนดคะแนนขั้นต่ำที่ต้องได้ในแต่ละวิชาอยู่แล้ว และเค้าอาจเชื่อถือคะแนนจากการสอบมากกว่าเกรดก็เป็นได้

อันที่จริง พี่ว่าแนวโน้มเกรดขั้นต่ำ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ในบรรดาพวกโครงการที่มีการสอบ พี่คิดว่า เกรดขั้นต่ำค่อนข้าง ค่อยๆลดลงทีละนิด และมีหลายโครงการมากขึ้นที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำแล้ว ส่วนนึงอาจเป็นเพราะ สมัยก่อน เด็กเยอะกว่านี้ มหาลัยจึงต้องคัดคนออกไปก่อนส่วนนึงด้วยเกรด แต่ปัจจุบันเด็กน้อยลงแล้ว เทคโนโลยีก็ดีขึ้น ไม่ต้องมานั่งอ่านใบสมัครทีละใบด้วยคนเหมือนแต่ก่อน

กลับมาสู่คำถามของน้องที่ว่า ควรทำเกรดเท่าไร

จากที่พี่สรุปให้ พอจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่า

 • ถ้าน้องเกรดมากกว่า 3.80 ที่นั่งในคณะเภสัชศาสตร์ทุกที่ เปิดกว้างสำหรับน้อง
 • ถ้าน้องเกรดอยู่ที่ 3.50 – 3.80 ที่นั่งในคณะเภสัชศาสตร์ 98% เปิดทางให้น้อง
 • ถ้าน้องเกรดอยู่ที่ 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 ที่นั่งในคณะเภสัชศาสตร์ 75 – 80% เปิดโอกาสให้น้อง
 • ถ้าน้องเกรดต่ำกว่า 3.00 ที่นั่งในคณะเภสัชศาสตร์ไม่น้อยกว่า 60% ยังเปิดโอกาสให้น้องอยู่

แต่ถ้าถามพี่ พี่ยืนยันคำเดิมครับ “ถ้าเป็นไปได้ ก็ทำเกรดให้มากที่สุด”

 

 


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *