ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2553

อันดับมหาลัยเข้าสอบผ่านตก% ผ่าน
1มหาวิทยาลัยศิลปากร1791661392.74
2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี106871982.08
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1811483381.77
4มหาวิทยาลัยมหิดล116942281.03
5มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1701323877.65
6มหาวิทยาลัยขอนแก่น134953970.90
7มหาวิทยาลัยมหาสารคาม58401868.97
8มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ76492764.47
9มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1991257462.81
10มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) ปัจจุบันคือ ม.พะเยา37211656.76
11มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) ปัจจุบันคือ ม.นเรศวร75383750.67
12มหาวิทยาลัยรังสิต115585950.43
13มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1646110337.20
 รวม1610111449869.19

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 92.7% (เข้าสอบ 179 ผ่าน 166 ตก 13)
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ เข้าสอบ 65 ผ่าน 63
     หลักสูตร 5 ปี โครงการพิเศษ เข้าสอบ 95 ผ่าน 85
     หลักสูตร 5 ปี โครงการปริญญาใบที่สอง เข้าสอบ 13 ผ่าน 12
     หลักสูตร 5 ปี ภาคภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 2 ผ่าน 2
     หลักสูตร 6 ปี เข้าสอบ 4 ผ่าน 4
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 82.1% (เข้าสอบ 106 ผ่าน 87 ตก 19)
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ เข้าสอบ 72 ผ่าน 63
     หลักสูตร 5 ปี โครงการพิเศษ เข้าสอบ 34 ผ่าน 24
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.7% (เข้าสอบ 181 ผ่าน 148 ตก 33)
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ เข้าสอบ 167 ผ่าน 140
     หลักสูตร 5 ปี ภาคพิเศษ เข้าสอบ 14 ผ่าน 8
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 81.0% (เข้าสอบ 116 ผ่าน 94 ตก 22)
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ เข้าสอบ 109 ผ่าน 91
     หลักสูตร 5 ปี ภาคพิเศษ เข้าสอบ 7 ผ่าน 3
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 77.6% (เข้าสอบ 170 ผ่าน 132 ตก 38)
     หลักสูตร 5 ปี เข้าสอบ 139 ผ่าน 102
     หลักสูตร 6 ปี เข้าสอบ 31 ผ่าน 30
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70.9% (เข้าสอบ 134 ผ่าน 95 ตก 13)
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ 49 ผ่าน 39
     หลักสูตร 5 ปี ภาคสมบท 42 ผ่าน 29
     หลักสูตร 5 ปี ภาคภาษาอังกฤษ 43 ผ่าน 27
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 69.0% (เข้าสอบ 58 ผ่าน 40 ตก 18)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 64.5% (เข้าสอบ 76 ผ่าน 49 ตก 27)
     หลักสูตร 5 ปี เข้าสอบ 67 ผ่าน 43
     หลักสูตร 6 ปี เข้าสอบ 9 ผ่าน 6
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62.9% (เข้าสอบ 199 ผ่าน 125 ตก 74)
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ เข้าสอบ 101 ผ่าน  66
     หลักสูตร 5 ปี ภาคพิเศษ เข้าสอบ 75 ผ่าน 36
     หลักสูตร 6 ปี เข้าสอบ 24 ผ่าน 23
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 56.8% (เข้าสอบ 37 ผ่าน 21 ตก 16)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 50.7% (เข้าสอบ 75 ผ่าน 38 ตก 37)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 50.4% (เข้าสอบ 115 ผ่าน 58 ตก 59)  
อันดับ 13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 37.2% (เข้าสอบ 164 ผ่าน 61 ตก 103)  
     หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ 116 ผ่าน 51
     หลักสูตร 5 ปี ภาคสมบท 48 ผ่าน 10


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *