คณะเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญา ปีการศึกษา 2567

ปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2567 มีดังนี้

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

4.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

5.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

6.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

7.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

8.คณะเภสัชศาสตร์ มศว

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือ มศว – นอตติงแฮม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

9.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

10.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

11.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

12.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

13.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

14.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

15.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

16.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

17.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

18.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

19.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

20.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *