Dek 61 ชัดแล้ว ผลประชุม ทปอ. 3 ระบบ 5 รอบ ระบบใหม่ 2561

ผลสรุป ทปอ. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 มีข้อสรุปคือ การรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยจะมี 3 ระบบ คือ

 1. ระบบโควต้า แบ่งเป็น
  1.1 โควต้าแบบไม่ต้องสอบ (Pre-clearing house) โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และ GPAX โควต้าในระบบนี้ เช่น โควต้านักกีฬา โควต้าผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี โควต้าโอลิมปิกวิชาการ ฯลฯ
  1.2 โควต้าของมหาวิทยาลัย เป็นโควต้าที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาเอง แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบเองได้ คะแนนที่ใช้พิจารณามาจากข้อสอบกลาง โดยจะเปิดรับหลังเดือนมีนาคม
 2. ระบบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง แบ่งเป็น
  2.1 เคลียริ่งเฮาส์รอบที่ 1
  2.2 เคลียริ่งเฮ้าส์รอบที่ 2

  ระบบเคลียริ่งเฮาส์จะใช้คะแนน O-net, GAT/PAT,  วิชาสามัญ, GPAX และวิชาเฉพาะกลุ่มแพทย์ เริ่มดำเนินการสอบตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ 61 – มีนาคม 61

  หมายเหตุ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 จะลดการสอบเหลือเพียงรอบเดียว และ กสพท. จะเข้ามารวมอยู่ในระบบนี้ด้วย ดังนั้นผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งและเลือกเข้าเรียนในสาขานั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในวิธีอื่น

 3. มหาวิทยาลัยรับอิสระ
  3.1 มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้จนกว่าจะเปิดภาคการศึกษา โดยใช้คะแนนสอบจากข้อสอบกลาง

โดยสรุปแล้ว รอบการรับมันจะเป็นแบบนี้ครับ

 1. เริ่มแรกเลยจะมีการรับแบบ โควต้าแบบไม่ต้องสอบ (Pre-clearing house) ดู แฟ้มสะสมผลงาน GPAX สอบสัมภาษณ์
 2. รอบต่อมาจะเป็น เคลียริ่งเฮาส์รอบที่ 1 ซึ่งใช้คะแนนสอบ O-net, GAT/PAT,  วิชาสามัญ, GPAX และวิชาเฉพาะกลุ่มแพทย์
 3. ถัดมาจะเป็น เคลียริ่งเฮาส์รอบที่ 2 ซึ่งใช้คะแนนสอบ O-net, GAT/PAT,  วิชาสามัญ, GPAX และวิชาเฉพาะกลุ่มแพทย์
 4. รอบที่ 4 นี้จะเป็น โควต้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาโดยใช้คะแนนจากข้อสอบกลาง
 5. รอบสุดท้ายจะเป็นมหาวิทยาลัยรับอิสระครับ

 

 

 


Share this:

Posted in ข่าวสาร Admission.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *