สกอ.เปิดชื่อหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 2 ปีต่อเนื่อง (2558 และ 2559)

เพื่อความเป็นธรรมกับทางมหาวิทยาลัยด้วย พี่ต้องบอกก่อนว่า
  1. สกอ. ไม่ได้เป็นคนบอกให้ปิดหลักสูตร บอกแค่ว่ามันไม่มาตรฐานของ สกอ.
  2. หลายหลักสูตรในนี้ สภามหาลัยนั้นๆ เป็นคนสั่งปิดหลักสูตรด้วยตนเองไปก่อนหน้านี้แล้ว
  3. หลายหลักสูตรในนี้ ยังไม่ได้ปิดหลักสูตร แต่งดรับนักศึกษาไปแล้วมาระยะหนึ่งแล้ว
  4. หลายหลักสูตรในนี้ มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงหลักสูตรไปแล้ว แต่เปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่แทน (เภสัช ม.พายัพ ไม่มีหลักสูตร 5 ปีแล้ว มีแต่ 6 ปี)
  5. สกอ. ไม่ได้มีอำนาจปิดหลักสูตรอยู่แล้ว ทำได้แค่ขอความร่วมมือ
 
แต่อย่างไรซะ ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า มันมีปัญหา แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูไม่ใหญ่โตอะไรนัก เช่น ไม่มีคนเรียน ไม่คุ้มทุน ไม่มีเงินพัฒนาอาจารย์ แต่น้องก็ควรศึกษาดูไว้ หากยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด ก็ควรศึกษาหลักสูตรดีๆก่อนตัดสินใจเข้าศึกษานะครับ
 
สุดท้ายนี้ ก็ต้องยอมรับว่า ธรรมาภิบาลในมหาลัยนั้น โดยภาพรวมแล้ว ตกต่ำลงจริงๆ อย่างว่าแหละ พออยู่ในช่วงขาขึ้น อะไรๆก็ดีไปหมด แต่พอเข้าสู่ขาลงแล้ว อะไรร้ายๆก็โหมซัดมาไม่ยั้ง

มหาลัยที่มีรายชื่อหลักสูตรไม่ผ่าน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 4 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 หลักสูตร
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 40 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 6 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 5 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 2 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 3 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 7 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยลัยพายัพ 3 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 1 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 16 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 3 หลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 หลักสูตร
 
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 1 หลักสูตร

Share this:

Posted in ข่าวสาร Admission.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *