การสอบแบบใหม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Dek 66

สำหรับน้องๆในปีการศึกษา 2566 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับ

ในส่วนของระบบรับเข้าจะใช้ระบบ TCAS เหมือนเดิมโดยแบ่งการรับเป็นมี 4 รอบ และ 4 รูปแบบ เกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยกำหนด แต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกัน โดย

 • รอบแรก รูปแบบ Portfolio
 • รอบ 2 รูปแบบโควตา
 • รอบ 3 รูปแบบ Admission
 • รอบ 4 รูปแบบ รับตรงอิสระ

การสอบแบบใหม่

การสอบของ dek 66 นี้ จะไม่เหมือนเด็ก dek 65 ตรงมีการเปลี่ยนแปลงวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้

1. ยกเลิกการสอบ O-NET

2.ยกเลิกการสอบ GAT แต่มี TGAT มาแทน

การสอบจะเป็นการวัดความถนัดทั่วไป ที่ไม่เน้นความรู้เชิงวิชาการคล้ายๆ GAT แต่ว่าจะมีการวัดผล 3 ด้าน ไม่เหมือน GAT ที่มีการวัดผล 2 ด้านโดยการสอบ TGAT จะแบ่งเป็น 3 part ดังนี้

 1. English Communication
 2. Critical and Logical Thinking
 3. Future Workforce Competencies แบ่งเป็น
 • 3.1 Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
  3.2 Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  3.3 Emotional Governance : การบริการจัดการอารมณ์
  3.4 Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

3.ยกเลิกการสอบ PAT แต่มี TPAT มาแทน

TPAT จะเป็นการสอบการวัดความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test) โดยการสอบ TPAT มี 5 วิชา ดังนี้

 1. ความถนัดแพทย์
 2. ความถนัดวิศวกรรม
 3. ความถนัดทางสถาปัตย์
 4. ความถนัดวิชาชีพครู
 5. ความถนัดทางศิลปกรรม

4.สอบ Advance Knowledge 8 กลุ่มวิชา แทนวิชาสามัญ

 1. ไทย
 2. สังคม
 3. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  * เลือกสอบเฉพาะพื้นฐาน หรือสอบทั้งสองรูปแบบก็ได้
 4. วิทยาศาสตร์
 5. ฟิสิกส์
 6. เคมี
 7. ชีววิทยา
 8. ภาษาต่างประเทศ
  – ฝรั่งเศส
  – เยอรมัน
  – ญี่ปุ่น
  – จีน
  – บาลี
  – เกาหลี

กำหนดการสอบ

TGAT

 • สอบเดือนธันวาคม 2565
 • ใช้ยื่นในรอบ Portfolio, Quota, Admission

TPAT

 • สอบเดือนธันวาคม 2565
 • ใช้ยิ่นในรอบ Portfolio, Quota, Admission

Advance Knowledge

 • สอบเดือนมีนาคม 2566
 • ใช้ยื่นในรอบ Quota, Admission

รูปแบบการสอบ

 • TGAT TPAT สามารถเลือกได้ว่าจะสอบด้วยกระดาษ หรือ สอบด้วยคอมพิวเตอร์ยกเว้น TPAT1 ความถนัดแพทย์ และ Advance Knowledge ที่จะมีสอบแบบกระดาษเท่านั้น
 • หากเลือกสอบแบบกระดาษ ศูนย์สอบจะเป็นโรงเรียนตามเดิม
 • หากเลือกสอบบนคอมพิวเตอร์ ศูนย์จะเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ โดยทาง ทปอ.จะมี demo ระบบสอบให้ทดลองใช้งานระบบก่อนการสอบจริง

Share this:

Posted in ข่าวสาร Admission.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *