มศว. เภสัช

Dek 61 โครงการต่างๆที่รับเภสัช มศว TCAS รอบ 2

สรุป

โครงการที่รับเภสัช มีดังนี้

 1. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (รหัสกลุ่มสาขา 163)
 2. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (รหัสกลุ่มสาขา 164)

รับสมัคร

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติ

คุณสมบัติสำหรับโครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. GPAX 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และและจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน, โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล, โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนจิตใจชื่น
 4. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2561 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติสำหรับโครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7”

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. GPAX 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และและจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. จะต้องศึกษาในโรงเรียมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 7 ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ ม.4 ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน
 4. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2561 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้ผลสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2560 และผลการสอบวิชาสามัญภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นสัดส่วนดังนี้
  GAT 10%
  PAT 2 40%
  ไทย 2.5%
  สังคม 2.5%
  อังกฤษ 10%
  คณิต 1 5%
  ฟิสิกส์ 5%
  เคมี 15%
  ชีวะ 10%
 2. ผ่านการทดสอบทางร่างกาย
 3. ผ่านการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
 4. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

 1. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
  คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จำนวนรับ 2 คน
 2. โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7”
  คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 3 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการประเภทโครงการต่างๆ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600097.pdf
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://admission.swu.ac.th/home.php

หมายเหตุ

ผู้สมัคร 1 คน เลือกสมัครสอบได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชา/วิชาเอก เท่านั้น


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *