Dek 61 TCAS ม.เชียงใหม่ รอบ 2 (โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด)

สรุป

รับสมัคร 

23 – 30 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
  • 2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
  • 2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
  • 2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2558 เท่านั้น
 3. มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาสามัญดังนี้
  09 ภาษาไทย
  19 สังคมศึกษา
  29 ภาษาอังกฤษ
  39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
  49 ฟิสิกส์
  59 เคมี
  69 ชีววิทยา
 2. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

วิชา 09 ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
วิชา 19 สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
วิชา 29 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
วิชา 49 ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
วิชา 59 เคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
วิชา 69 ชีววิทยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

จำนวนที่รับ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 90 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้ารับสมัคร https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php
ระบบรับเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php
ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *