Dek 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 2, 3, 4

สรุป

ในการรับของคณะเภสัชศาสตร์ มข. นี้
รอบ 2 จะเป็นการรับจากโควต้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ)
ส่วนรอบ 3 จะมีของภาคพิเศษและอินเตอร์ที่ทางคณะรับเอง (เภสัช มข. ปีนี้ไม่เข้า กสพท.ครับ)
ส่วนรอบ 4 คือ Admission (ภาคปกติ)

รับสมัคร

รอบ 2 โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 11-24 มกราคม 2561
รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ : 9 – 13 พฤษภาคม 2561
รอบ 4 Admission : 6 – 10 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ

รอบ 2 โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ)

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. มีผลสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 3. มีผลการสอบ PAT 2

รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ (โครงการพิเศษ)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีผลสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 4. มีผลสอบ PAT 2

รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ (อินเตอร์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีผลสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษดังนี้
  – TOEFL ไม่น้อยกว่า 50 (IBT), 400 (PBT), 150 (CBT) หรือ
  – IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
  – TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  – KEPT ไม่น้อยกว่า 62
 4. มีผลสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 5. มีผลสอบ PAT 2

รอบ 4 Admission

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6
 2. มีผลสอบ GAT/PAT 2

 

เกณฑ์การคัดเลือก

รอบ 2 โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ)

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ต้องไม่น้อยกว่า 25%

รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ (โครงการพิเศษ)

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ต้องไม่น้อยกว่า 25%

รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ (อินเตอร์)

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญไทย สังคม คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องไม่น้อยกว่า 25% และอังกฤษต้องไม่น้อยกว่า 40%

รอบ 4 Admission

 1. ใช้คะแนนสอบดังนี้ GAT 10% PAT 2 40% GPAX 20% O-NET 30%
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

รอบ 2 โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 45 คน

รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ จำนวนรับ 40 คน
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษนานาชาติ (inter) จำนวนรับ 45 คน

รอบ 4 Admission

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 45 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัย : https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/97_1.pdf
หน้าการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://admissions.kku.ac.th/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , , , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *