Dek 61 ม.วลัยลักษณ์ TCAS รอบ 1 (รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio)

สรุป

รับสมัคร

รอบที่ 1: 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2: 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  2. ไม่ได้ระบุสายการเรียน แต่ระบุว่าต้องมีจำนวนหน่วยกิตการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตกลุ่มคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
  3. GPAX 4 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.50
  4. GPAX กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.25, กลุ่มคณิตศาสตร์ ≥ 3.25 และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ≥ 3.25

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ดังนี้
  – ประวัติส่วนตัว เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา เป้าหมาย เกียรติประวัติการศึกษา
  – ประกาศนียบัตร หรือใบรับรอง หรือผลงานที่แสดงถึงการเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือมีจิตสาธารณะ เช่น เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
  – ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
 2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

จำนวนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 90 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรับเข้าศึกษา ม.วลัยลักษณ์ http://entry.wu.ac.th/main.asp

คู่มือการรับนักศึกษา http://entry.wu.ac.th/download/Step%20entry.pdf

ประกาศมหาลัย + รายละเอียด http://entry.wu.ac.th/download/a_portfolio.pdf

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *