Dek 61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 2 (ระบบรับตรง)

สรุป

โครงการนี้ของคณะเภสัชมีเปิดรับ 2 สาขา คือ วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.) และ วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (วท.บ.)

รับสมัคร

4 – 10 มกราคม 2561

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต
 2. โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 3. มีผลสอบ GAT/ PAT 2
 4. ไม่มีโรคหรือความผิดปกติที่ระบุไว้

เกณฑ์การคัดเลือก

วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.)

 1. พิจารณาจากคะแนนดังนี้
 • GPA 5 ภาคเรียน 20%
 • GAT 30%
 • PAT 2 50%

หมายเหตุ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT ต้องไม่น้อยกว่า 30% และ PAT 2 ต้องไม่น้อยกว่า 30%

 1. สอบสัมภาษณ์

วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (วท.บ.)

 1. พิจารณาจากคะแนนดังนี้
 • GPA 5 ภาคเรียน 20%
 • GAT 30%
 • PAT 2 50%

หมายเหตุ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT ต้องไม่น้อยกว่า 20% และ PAT 2 ต้องไม่น้อยกว่า 20%

 1. สอบสัมภาษณ์

จำนวนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 55 คน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จำนวนรับ 28 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.admission.nu.ac.th/undergrad.php
กำหนดการ + รายละเอียด http://acad.nu.ac.th/admission/pdf/9996การรับสมัครเข้าศึกษา%20ประจำปีการศึกษา%202561%20รอบ%202%20แบบโควตา%20(สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ).pdf
ปฏิทิน + ประกาศมหาวิทยาลัย http://www.admission.nu.ac.th/pdf/r2p1.pdf


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *