Dek 61 โควตาการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561 TCAS รอบ 2

สรุป

รับสมัคร

8 – 18 มกราคม 2561

วันที่กิจกรรม
30 ต.ค. – 6 พ.ย. 60สัมมนาแนะแนวการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
8-18 ม.ค. 61นักเรียนสมัครและแก้ไขข้อมูลการสมัคร(อัพโหลดหลักฐานการสมัคร เฉพาะผู้ที่จะเลือกแพทย์ชนบท)
8-22 ม.ค. 61นักเรียนพิมพ์ใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
12 – 17 เม.ย. 61นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา และแก้ไขข้อมูล (เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ)ที่ www.adminssion.psu.ac.th
22 เม.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
25 – 27 เม.ย. 61สอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์และสาขาทันตแพทยศาสตร์
26 เม.ย. 61สอบสัมภาษณ์ คณะอื่นๆทั้งหมด
30 เม.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และรับรหัสผ่าน clearing-house ที่ www.entrance.psu.ac.th
3-6 พ.ค. 61นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ของทปอ.
14 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.สงขลานครินทร์ (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ clearing-house แล้ว)
ส.ค. 61เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

คุณสมบัติ

  1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา (ดูรายชื่อโรงเรียนได้จากภาคผนวก 2 จากลิ้ง http://www.entrance.psu.ac.th/2561/news/pdf/024_DirectBook61_2.pdf )
  2. เรียนแผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  3. มีผลสอบวิชาสามัญ

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาจากคะแนนวิชาสามัญ ได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต (วิทย์) เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 700 คะแนน

หมายเหตุ ทุกวิชา จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 25%

  1. สอบสัมภาษณ์

จำนวนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 60 คน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 40 คน

หมายเหตุ การรับจะแบ่งเป็นกลุ่ม 1 กับ 2 ดังรูป

 

สำหรับน้องที่งงว่า กลุ่ม 1 กับ 2 คืออะไร ดูคำอธิบายตามนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.entrance.psu.ac.th/

หน้าโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ http://www.entrance.psu.ac.th/direct.php

ระเบียบการ http://www.entrance.psu.ac.th/2561/news/pdf/024_DirectBook61_2.pdf


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *