Dek 61 โควต้าภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป

รับสมัคร 

26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติ

 1.  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 2. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รายงานตัว เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 61
 3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT/PAT
 4. ค่าคะแนนวิชา GAT ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน
  ค่าคะแนนวิชา PAT 1 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  ค่าคะแนนวิชา PAT 2 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 5. ไม่เป็นตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่กำหนด และไม่มีโรค/อาการอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
  และ/หรือ คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนนสอบ ดังนี้
  – GPAX 10%
  – คะแนนสอบ GAT 30%
  – คะแนนสอบ PAT 1 10%
  – คะแนนสอบ PAT 2 50%
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://regservice.buu.ac.th/text/s5.pdf

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา http://e-admission.buu.ac.th/

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://regservice.buu.ac.th/admissions2.html


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *