Dek 60 โควต้าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

สรุป

รับสมัคร

1 – 15  พฤศจิกายน 2559

สาขา

  1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
  2. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง >>>> สาขานี้อยู่ในคณะเภสัชศาสตร์แต่จบแล้วได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตนะครับ ไม่ใช่วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้นะครับ

คุณสมบัติ

  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
  2. ศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

คุณสมบัติ ม.น. 60 -1

คุณสมบัติ ม.น. 60-2

เกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม

GPA (5 ภาคเรียน) 20%
GAT 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำ 30%)
PAT2 50% (เกณฑ์ขั้นต่ำ 30%)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

GPA (5 ภาคเรียน) 20%
GAT 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำ 20%)
PAT2 50% (เกณฑ์ขั้นต่ำ 20%)
สอบสัมภาษณ์
ทดสอบทางจิตวิทยา

คะแนน เภสัช ม.น. 2560

จำนวนที่รับ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม 55 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2560/QU_Manual_60.html
เข้าสู่ระบบการสมัคร https://admission.nu.ac.th/
กองบริการการศึกษา http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *