Dek 60 โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์ 2560

สรุป

รับสมัคร 

วันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2559

หลักฐาน เภสัช มอ วมว

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
  1.1 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  1.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  1.4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  1.5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  1.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
  1.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  1.8 โรงเรียนป๋าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
  1.9 โรงเรียนสาธิตพิบููลบำเพ็ญ “มหาวิทยาลัยบูรพา” จังหวัดชลบุรี
  1.10 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  1.11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
 2. รับนักเรียนที่เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์
 3. GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. GPA 5 ภาคเรียน ใน 5 กลุ่มสาระวิชา (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
 5. มีผลสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1 / 2560
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 7. ผ่านการทดสอบการมองเห็น แยกสี สภาพร่างกาย จิตและประสาท

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT 2 ครั้งที่ 1 / 2560
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 3 คน
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 2 คน

 เภสัช มอ วมว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://www.entrance.psu.ac.th/2560/news/pdf/052_Wor_Mor_Wor.pdf


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *