มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับเข้า เภสัช 2560

Dek 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สรุป

รับสมัคร

วันนี้ – 16 มกราคม 2560

 1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
 2. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี >>>> สาขานี้อยู่ในคณะเภสัชศาสตร์แต่จบแล้วได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตนะครับ ไม่ใช่วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้นะครับ

คุณสมบัติ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 3. มีระดับคะแนน Admission ไม่น้อยกว่า 14,000 คะแนน (กรณีรับรอบหลัง Admission)
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีระดับคะแนน Admission ไม่น้อยกว่า 9,000 คะแนน (กรณีรับรอบหลัง Admission)
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 การคัดเลือก

วันที่ 21 มกราคม 2560 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 31 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

จำนวนที่รับ

ปีนี้พี่ไม่ทราบครับ แต่ปีที่ผ่านๆมา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี รับประมาณ 40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *