Dek 60 รับตรง (รอบก่อน Admission) เภสัช มหาวิทยาลัยสยาม 2560

สรุป

รับสมัคร 

1 พฤศจิกายน 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1

หลักฐาน เภสัช ม.สยาม

 

 

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a-%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต
  2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
  3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี
  4. ไม่มีประวัติพฤติกรรมเสื่อมเสีย
  5. อายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. 50% ของคะแนนใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ไทย, สังคม, คณิต 1, อังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ รายละเอียดดังนี้
    วิชาสามัญ เภสัช ม.สยาม
  2. อีก 50% ของคะแนนใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะจัดสอบโดยคณะเภสัช ม.สยาม โดยข้อสอบจะประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปทางเภสัช การคำนวณทางเภสัช ความรู้พื้นฐานทางเคมีและชีวะ
  3. สอบสัมภาษณ์ 5 ฐาน ฐานละ 5 นาที โดยพิจารณาด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาด้วย

จำนวนที่รับ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 30 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://admission.siam.edu/download/P27102559.pdf


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *