ศิลปากร

Dek 60 รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560

สรุป

รับสมัคร

การรับสมัครมี 2 รอบ

 • รอบแรก 1 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559
 • รอบสอง 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559

 

คุณสมบัติ

           โครงการโควตาพิเศษ

 • นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

           โครงการรับตรง

 • นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

           โครงการเพิ่มพิเศษ

 • นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

           โครงการร้านยาคุณภาพ

 • นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • มีความสัมพันธฺเป็นบุตร หรือบุตรบุญธรรมของผู้รับอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันมีใบอนุญาตถูกต้อง และมีผู้รับอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นสมาชิก สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

           โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศ

           โครงการโควต้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

ศิลปากร 60

 

จำนวนที่รับ

โครงการโควตาพิเศษรับ 20 คน
โครงการรับตรงรับ 55 คน
โครงการเพิ่มพิเศษรับ 90 คน
โครงการร้านยาคุณภาพรับ 5 คน
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น 10 คน
โครงการโควต้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 คน

หมายเหตุ ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.pharm.su.ac.th/pharmsu/New/Th/Admission/directadmission.php

หน้ารับสมัคร http://develop.su.ac.th/pharm/index_regis.php

หมายเหตุ

แต่ละโครงการมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกัน

ศิลปากร 60 ค่าเรียน


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *