Dek 60 สอบตรงรอบที่ 2 แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป

รับสมัคร 

รับสมัครวันนี้ – 3 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติ

 1. เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
 2. นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 3. นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
  จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้
  1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
  2. มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
  4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้, โรคหัวใจระดับรุนแรง, โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร, ภาวะไตวายเรื้อรัง, โรคติดสารเสพติดให้โทษ
  5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน (วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560)
  วิชา 01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 6 พ.ค.60 เวลา 09:00-12:00 น.
  วิชา 02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 6 พ.ค.60 เวลา 13:30-16:30 น.
  วิชา 03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ค.60 เวลา 09:00-12:30 น.
 2. สอบสัมภาษณ์+วิชาเฉพาะ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2560)

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม)  จำนวนรับ ? คน (ไม่ทราบ)
คณะเภสัชศาสตร์  (เภสัชอุตสาหการ) จำนวนรับ ? คน (ไม่ทราบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด https://www2.rsu.ac.th/News/WEB60302
หน้าสมัคร online http://rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisBachelor.aspx?projectcode=WEB60302&lang=th
คู่มือรับสมัครนักศึกษา https://www2.rsu.ac.th/upload/file/คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่%20ปี%202560.pdf

การสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต จันทร์ -ศุกร์เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 2. ถ้า สมัครเรียน online ให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ 3 พ.ค.60 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

“สรุปยังไงก็ต้องไปยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ ม.รังสิต”

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
  • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)
  • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย
 6. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !!!

Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *