Dek 60 ม.สงขลานครินทร์ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศ 2560

สรุป

รับสมัคร

28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2559

สอบข้อเขียนวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติ

  1. เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
  3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
  2. ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 – ม.5 (รวม 4 ภาคเรียน) คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 75 (คะแนน GPAX จะถูกนำไปปรับด้วยคะแนน O-NET ของโรงเรียนนั้นๆก่อน)
  3. ผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร คิดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 25
    หมายเหตุ ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูกคำนวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลัย ก่อนนำไปใช้จัดลำดับที่
  4. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

เภสัชกรรมอุตสาหการ 20 คน
การบริบาลทางเภสัชกรรม 14 คน

psu-2559-07-19-1800-8

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ ปฏิทินรับเข้า รายละเอียด สมัครคัดเลือก เข้าไปที่ http://www.entrance.psu.ac.th/
รายละเอียดโครงการ http://www.entrance.psu.ac.th/2560/news/pdf/024_Good_study.pdf


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *