Dek 61 รับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

สรุป

รับสมัคร 

รับสมัคร 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/

คุณสมบัติ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – ภาคปกติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6
 3. GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – โครงการพิเศษ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6
 3. GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – โครงการพิเศษนานาชาติ

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6
 2. GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 3. มีผลสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษดังนี้
  – TOEFL ไม่น้อยกว่า 50 (IBT), 400 (PBT), 150 (CBT) หรือ
  – IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
  – TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  – KEPT ไม่น้อยกว่า 62

เกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – ภาคปกติ

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 25%

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – โครงการพิเศษ

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญ (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 25%

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – โครงการพิเศษนานาชาติ

 1. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญคิดเป็น 80% ดังนี้
  – ไทย 11.42%
  – สังคม 11.43%
  – อังกฤษ 11.43%
  – คณิต 11.43%
  – ฟิสิกส์ 11.43%
  – เคมี 11.43%
  – ชีวะ 11.43%
 2. ใช้คะแนนสอบ PAT 2 คิดเป็น 20%
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  คะแนนวิชาสามัญไทย สังคม คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 25% และอังกฤษต้องไม่น้อยกว่า 40%

จำนวนที่รับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 15 คน
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ จำนวนรับ 30 คน
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษนานาชาติ (inter) จำนวนรับ 30 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ https://drive.google.com/file/d/1CxTYSKYuCTaMvB98G8VpydKpDiSMe4aL/view

ระบบรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *