Dek 61 รับตรง เภสัช ม.สยาม รอบ 2

สรุป

รับสมัคร 

วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต
 2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี
 4. ไม่มีประวัติพฤติกรรมเสื่อมเสีย
 5. อายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. พิจารณาจากคะแนนด้านวิชาการดังนี้
  – GAT 10%
  – PAT 2 30%
  – วิชาเฉพาะทางเภสัชศาสตร์ จัดสอบโดย ม.สยาม 60%
  **ความถนัดทางเภสัช ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปทางเภสัชศาสตร์ การคำนวณทางเภสัช สถิติพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานทางเคมีและชีวะ
  **คะแนนด้านวิชาการต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 2. สอบสัมภาษณ์ ดูการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาด้วย

จำนวนที่รับ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 20 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ https://admission2.siam.edu/2018/04/20/p200461/

สำนักรับสมัคร มหาวิทยาลัยสยาม https://admission2.siam.edu/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *