ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ก่อนจะเข้าเรื่อง พี่ขอคอมเม้นอะไรก่อนสักนิดนะครับ

ต้องบอกว่าแปลกดีนะครับ ปกติเคยเห็นแต่เรื่องการย้ายคณะอยู่ในระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งในทางปฏิบัติมักทำได้แต่การย้ายคณะจากคณะที่คะแนนสอบสูงกว่าไปสู่คณะที่คะแนนสอบต่ำกว่า เพราะในระเบียบมักมีกำหนดไว้ว่าต้องมีคะแนนสอบเข้ามากกว่าหรือเท่ากับคะแนนขั้นต่ำของคณะนั้นในปีนั้นๆ หรือไม่ก็กำหนดเกรดไว้สูง (มาก) แล้วไปตายด่านสุดท้ายคือให้คณะกรรมการพิจารณา

แต่รอบนี้มาจากประกาศของคณะเภสัชศาสตร์โดยตรงเลย !!! บอกตามตรงว่า พึ่งเคยเห็นเหมือนกัน อีกทั้งยังมีการกำหนดระเบียบการ วันที่ จำนวนรับ กระบวนการคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบอกตามตรงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรนะ ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเหมือนกัน ยังไงใครที่เรียนอยู่ มช. แล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ รบกวนช่วยบอกหน่อยนะครับ พึ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน (เพราะปกติมักมีอยู่แต่ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่ในทางปฏิบัติแล้ว ทำได้ยาก ถึงยากมาก)

ลองดูเงื่อนไขโดยสรุปนะครับ เพื่อมีใครสนใจเรื่องย้ายไปคณะเภสัช

เงื่อนไข

รับสมัคร 16-30 มิถุนายน 2560

  1. เป็นนักศึกษารหัส 59 (แสดงว่าย้ายได้เฉพาะปี 1 ปีอื่นหมดสิทธิ)
  2. อยู่ในคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  3. มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และเกรดเฉลี่ยที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 3.25
  4. มีวิชาที่สามารถเทียบโอนเข้าสู่คณะเภสัชได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาอังกฤษ เคมี คณิต ชีวะ ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ของเทียบโอนต้องไม่น้อยกว่า 3.00
  5. สอบผ่านบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาจากคณะแพทย์ มช.
  6. อื่นๆ ก็ทั่วๆไปครับ พวกตาบอดสี และความพร้อมทางร่างกาย

เรื่องการขอย้ายคณะก็เป็นไปตามแบบฟอร์มและระเบียบของทางคณะ ส่วนการเทียบโอนก็เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สุดท้ายก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดของคณะ และดุลยพินิจของกรรมการบริหารคณะ

จำนวนรับทั้งหมด 10 คน

สรุป

ก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับๆที่เรียนอยู่ มช. ที่มีคุณสมบัติผ่านและอยากย้ายไปเรียนคณะเภสัชนะครับ แต่สำหรับน้องๆ ม.6 ที่วางแผนกะว่าเรียนไปก่อน ค่อยย้ายคณะเอาทีหลัง พี่คงไม่แนะนำเท่าไร เพราะดูๆแล้วเงื่อนไขและจำนวนรับแล้วก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับ ดีไม่ดี ซิ่วเอาแล้วสอบใหม่ อาจจะง่ายกว่า

สำหรับน้องๆที่สนใจเรื่องนี้ อ่านเพิมได้จาก ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ตามลิ้งนี้นะครับ >>>>> http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/student2560.pdf

Credit : ประกาศและรูป Facebook คณะเภสัชศาสตร์ มช.


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *