สรุป คณะเภสัชศาสตร์ ที่ไม่ได้รับรวมกับ กสพท. TCAS รอบ 3 ปี 2561

ต้องบอกก่อนว่า TCAS รอบ 3 ถือว่าเป็นรอบที่ใหม่ที่สุดของ TCAS ระบบและข้อกำหนดต่างๆ ไม่นิ่งและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ ว่ามีคณะเภสัชที่ไหนบ้าง ที่ร […]

ศิลปากร

Dek 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, 5 ปีการศึกษา 2561

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรับสมัครผ่านระบบ TCAS 4 รอบ คือ รอบที่ 2, 3, 4 และ 5 รับสมัคร รอบ 2 :  2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561 (โควตา 28 จังหวัด) รอบ 3 :  9 – 13 พฤษภาคม 2561 (ปีน […]