Dek 61 รับตรงรอบที่ 2 แพทย์, ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 18 เมษายน 2561 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   […]