สรุป คณะเภสัชศาสตร์ ที่ไม่ได้รับรวมกับ กสพท. TCAS รอบ 3 ปี 2561

ต้องบอกก่อนว่า TCAS รอบ 3 ถือว่าเป็นรอบที่ใหม่ที่สุดของ TCAS ระบบและข้อกำหนดต่างๆ ไม่นิ่งและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ ว่ามีคณะเภสัชที่ไหนบ้าง ที่ร […]

Dek 61 รับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

สรุป รับสมัคร  รับสมัคร 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ คุณสมบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต – ภาคปกติ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น […]

Dek 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 2, 3, 4

สรุป ในการรับของคณะเภสัชศาสตร์ มข. นี้ รอบ 2 จะเป็นการรับจากโควต้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ส่วนรอบ 3 จะมีของภาคพิเศษและอินเตอร์ที่ทางคณะรับเอง (เภสัช มข. ปีนี้ไม่เข้า กสพท.ครับ) ส่วนรอบ 4 ค […]