ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กับบทบาทผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาล

ไม่บ่อยนักนะครับที่เราจะเห็นเภสัชกรขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาล ถ้าในระบบราชการก็ด้วยเหตุผลเรื่องกฏระเบียบที่ระบุว่า ผอ.รพ. ต้องเป็นหมอเท่านั้น แต่ก็อาจเห็นเภสัชกรเป็นรักษาการณ์ ผอ. ในโรงพยา […]

ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิซี

ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (เภสัชกรยิปซี)

หนึ่งในบุคคลระดับ Idol ของวงการเภสัชกรรมที่พี่คงไม่กล่าวถึงไม่ได้ ท่านมีส่วนอย่างมากที่ทำให้พี่ตัดสินใจเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ และท่านยังเป็นรุ่นพี่ในสายงาน Pharm science ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอีก […]

ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (อาจารย์เนะ)

เภสัชกรอีกท่าน ที่เติบโตมาทางสายงานการตลาด (อาจารย์เนะ) เวลาน้องๆนึกถึงเภสัชกร ภาพเภสัชกรโรงพยาบาลคงลอยมาในหัวใช่ไหมครับ แต่คราวนี้พี่จะขอพูดถึงเภสัชกรท่านหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตมากับสายก […]