MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด ภญ.อัญญ์ฐิกา อัคระธนาภิรมย์ จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาด ภญ.อัญญ์ฐิกา อัคระธนาภิรมย์ จบการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Rx 64 ) ได้รับตำแหน่ง Chief of Staff and Business Ex […]

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ Pharmaceutical Industry in the Era …

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ Pharmaceutical Industry in the Era of Data-Driven Healthcare: Opportunities and Challenges ณ Rembrandt Hotel […]

MPATขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.ดวงกมล วนิชวัฒน์ (ป้อ) จบการศึกษาจาก…

MPATขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.ดวงกมล วนิชวัฒน์ (ป้อ) จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 63 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง Hea […]

💙💚 MPAT ขอเรียนเชิญทุกท่าน 💚💙 สำหรับเภสัชกรการตลาด และผู้บริหารบริษัทยาและเวชภัณฑ์ทุกท่าน! สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)…

💙💚 MPAT ขอเรียนเชิญทุกท่าน 💚💙 สำหรับเภสัชกรการตลาด และผู้บริหารบริษัทยาและเวชภัณฑ์ทุกท่าน! สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ 📌Pharmaceutica […]

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภก.มารุต สถิตธนสาร (ป๊อป) จบการศึกษาจาก…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภก.มารุต สถิตธนสาร (ป๊อป) จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 58 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง Se […]

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.ปภาวี เชี้ยบุญคณา(ส้ม) เภสัชศาสตร์มห…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.ปภาวี เชี้ยบุญคณา(ส้ม) เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 27 ในโอกาสรับตำแหน่ง Sale Expert Executive, Respi […]

นายก อุปนายก และ ตัวแทนกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) ตัวแทนจากวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินด…

นายก อุปนายก และ ตัวแทนกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) ตัวแทนจากวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร์ สกุลบำรุงศิลป์ เภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชศาสตร์กา […]

นายก อุปนายก และ ตัวแทนกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับ ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล จะเข้ารับรางวัล …

นายก อุปนายก และ ตัวแทนกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับ ภญ.วรัญญู เล่งวิริยะกุล จะเข้ารับรางวัล FAPA Award 2023 สาขา Young Pharmacist Award และร่วมแสดงความยินดีกับเภสัชกร […]