คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทแล…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 น. – 09.45 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ “รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและโครงการกิจกรรมดีเด่น” โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแล […]

ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมเสนอรายชื่อเภสัชกรเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2566…

ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมเสนอรายชื่อเภสัชกรเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2566 ในสาขาดังต่อไปนี้ 1. สาขาเภสัชกรการศึกษา 2. สาขาเภสัชกรชุมชน 3. สาขาเ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

ช่วงระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีกา […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ได้จัดงาน คืนสู่เหย้า 45 ปีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ภายในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ ได้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมี รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 เรื่อง “Future Trends for Pharmacists องค์ความรู้และแนวคิดเพื่ออนาคตสำหรับเภสัชกร” ณ […]

สมาคมฯร่วมกับพี่ๆศิษย์เก่ายินดีนำเสนอกิจกรรมดีๆพี่สอนน้อง “Experience Sharing for Rx39” วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 8.15-17.00 น….

สมาคมฯร่วมกับพี่ๆศิษย์เก่ายินดีนำเสนอกิจกรรมดีๆพี่สอนน้อง “Experience Sharing for Rx39” วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 8.15-17.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting ขอเชิญชวน Rx39 ลงทะเบียนผ่าน QR codeได้เลยครับ […]