เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/2567 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย. 2566 วันจ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/2567 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย. 2566 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุด […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/2567 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ 18 ก.ย. – 10 พ.ย. 2566 วั…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/2567 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ 18 ก.ย. – 10 พ.ย. 2566 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และว […]

“ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ที่เข้ารับเสื้อกาวน์ ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาว…

“ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ที่เข้ารับเสื้อกาวน์ ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566 เป้าหมายสูงสุดของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั […]

LIVE

พิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีอาจาริยบูชา กตัญญูกตเวทิตาบูรพาจารย์ วันไหว้ครูแ…

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีอาจาริยบูชา กตัญญูกตเวทิตาบูรพาจารย์ วันไหว้ครูและฝากตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 […]

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เภสัชกร อิฏฐปรัชญ์ ยิ้มสุข ที่ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Re…

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เภสัชกร อิฏฐปรัชญ์ ยิ้มสุข ที่ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Residency in Nephrology Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย […]

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เภสัชกร พลัฏฐ์ การเมือง ที่ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Resi…

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เภสัชกร พลัฏฐ์ การเมือง ที่ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศ […]