Photos from สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ในพิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อ ประจำปีการศึกษา 2566 🔹ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 🔹เวลา 08.30 &#8211 […]

ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิ…

ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชากา […]

ขอต้อนรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566 เข้าสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ไปด้วยกัน พ…

ขอต้อนรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566 เข้าสู่การเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ไปด้วยกัน พบกับกิจกรรมเปิด GEN คณะเภสัชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตั้ง […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งท […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร. เภสัชกร ภูวิช […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับเภสัชรรายใหม่ทุกท่านที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นเภสัชกรรายใหม่ โดยท่านสามารถเข…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับเภสัชรรายใหม่ทุกท่านที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นเภสัชกรรายใหม่ โดยท่านสามารถเข้าไปทำเรื่อง ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสั […]

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ร้านขายยา สบายดีเภสัช อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจศึกษา…

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ร้านขายยา สบายดีเภสัช อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามแนบ ☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกลาง โทร. 08 1980 4678 #งานค […]

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน บริษัท สถานียา จำกัด และบริษัท แอพพิล ฟาร์มา จำกัด เปิดรับสมัคร เภสัชกร Full time จำนวน 1 ตำแ…

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน บริษัท สถานียา จำกัด และบริษัท แอพพิล ฟาร์มา จำกัด เปิดรับสมัคร เภสัชกร Full time จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ.เมือง โคราช) ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามแนบ ☎️ ติดต่อสอบถามได […]

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน บริษัท สกินมายด์คอสเม่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง เปิดรั…

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน บริษัท สกินมายด์คอสเม่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D) หลายอัตร […]

รองศาสตราจารย์.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบผู้อำนวย

1 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสวัสดีปีใหม่ไทยและรับพร โดยในครั้งนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรก […]