ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบา…

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19 https://e-office.msu.ac.th/finfo…/fi […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายว […]

🪄ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ว่าที่เขียวมะกอกช่อที่ 24 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ทุกคนเลยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคน ที่ผ่…

🪄ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ว่าที่เขียวมะกอกช่อที่ 24 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ทุกคนเลยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกับทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามของพ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาระดับปริญญ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับเพิ่มจำนวนรับรอบ TCAS 3 ปีการศึกษา 2566 Admission รับ 25 คน กสพท. รับ 10 คน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับเพิ่มจำนวนรับรอบ TCAS 3 ปีการศึกษา 2566 Admission รับ 25 คน กสพท. รับ 10 คน ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งการปรับเพิ่มจำนวนรับรอบ TCAS 3 ปีการศึกษา 2566

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งการปรับเพิ่มจำนวนรับรอบ TCAS 3 ปีการศึกษา 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

ประชุมวิชาการ “การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม” รายละเอียดการประชุม http://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=1853…

ประชุมวิชาการ “การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม” รายละเอียดการประชุม http://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=1853 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.offic […]