Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

Routine to Research (R2R) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “ก […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12.15 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

❤️ ❤️ ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และทีม คณะเภสัชศาสตร์ มมส ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งฝึกโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของบรูไน Jerudong Park Medical Center […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู “สานสายใยศิษย์น้อมใจบูชาครู” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “สานสายใยศิษย์น […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงประสบอร รินทอง ที่ได้รับรางวัล best poster presentation award ในงานประชุมวิชาการ 7th International Symposium o […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

วันนี้ 11 สิงหารคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณี สระมุณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอิสรา จุมมาลี อาจารย์ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

❤️ ❤️ ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และคณะ เยือนคณะเภสัชมหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสสาเล็ม ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Kenneth Kok Yuh Yen คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทีมบริหาร ระหว่างวันที่ […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพ…

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจาร […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาล วันเข้าพรรษา ประจำปี 2 […]