” ศิษย์เก่าดีเด่น กลับมาเยี่ยมบ้านคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ” (งาน Pharmacy NU Call Open House 2023)

ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (Health Science and Aesthetic) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลับมาเยี่ยมบ้าน พร้อมกับรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในกับคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย กิจกรรม […]

Q&A สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Q&A สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งาน Pharmacy NU Call Open House 2023 ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ Website : www.pha.nu.ac.th Instagram : nu_p […]

Q&A สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร งาน Pharmacy NU Call Open House 2023

Q&A สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร งาน Pharmacy NU Call Open House 2023 ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ Website : www.pha.nu.ac.th Instagram : nu_pharmacy Youtube : NU Pharmacy C […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

25 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ขวัญจิต ด่านวิไล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวร […]

บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรียวัสส์ พิมพ์นวล นิสิตระดับปริญญาเอก รายแรกที่สำเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรสองปริ…

บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรียวัสส์ พิมพ์นวล นิสิตระดับปริญญาเอก รายแรกที่สำเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรสองปริญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ University of Bourgogne Franche-Comté […]