Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน TU Open House #2013 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จัดบูทในพื้นที่อาคารยิม 4 ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จัดเพิ่มเติมในส่วนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภายในอ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 . #คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #pharmacytu

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 . #คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #pharmacytu ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 . #คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #Pharmacy TU

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 . #คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #Pharmacy TU ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ” สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2566 & […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย นรินทร์ มามีโชค ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ที่ได้รับการคั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย นรินทร์ มามีโชค ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 ประเภทพนักงานเง […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาง ผกากรอง จันทรสนธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ ที่ได้รับการค…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาง ผกากรอง จันทรสนธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 ประเภทพนักงานม […]

13 ตุลาคม ” วันนวมินทรมหาราช “ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพร…

13 ตุลาคม ” วันนวมินทรมหาราช “ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ . ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปกับบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (สำเร็จการศึกษาปีการศึ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปกับบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4 (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) . ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 10.00 น. […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.ณรงค์ สาริสุต พร้อมด้วยอาจารย์แล้วเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ชุมพล พรประภา ผู้มีอุปการคุณต่อคณะเภสัชศ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัชยา เทียวประสงค์ และ นายพงศ์พัฒน์ คงคาลัย สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ระดับหัวหน้างาน TU-MDP รุ่นที่ 2 […]