🗓 หลักสูตรเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก …

🗓 หลักสูตรเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 📌เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. – 16 ต.ค. 2566 🗓 P […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากร นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรร […]

🎯 เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มากกว่า 30 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ …

🎯 เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มากกว่า 30 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างช […]

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ เภสัชกรจรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสั…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ เภสัชกรจรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 178,000 บาท […]

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ คณะเยี่ยมสํารวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองวิทยฐานะการเป็นสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ คณะเยี่ยมสํารวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองวิทยฐานะการเป็นสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบ […]

📣ขอเชิญพบกับ “Zoom Openhouse หลักสูตร R4Ent” 💡กิจกรรมที่จะพาไปตอบโจทย์ข้อสงสัย R4Ent หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้อง…

📣ขอเชิญพบกับ “Zoom Openhouse หลักสูตร R4Ent” 💡กิจกรรมที่จะพาไปตอบโจทย์ข้อสงสัย R4Ent หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนิสิตที่สนใจอยากจะเรียนต่อป.โท แต่ก็อยากทำงานไปด้วย ⁉️แล้วหลักสูตร […]

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงใจ ทวีปะ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงใจ ทวีปะ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต สังกัดฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลา […]

Registration_เปิดบ้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาออนไลน์ /Online Open-House for Graduate Program in Pharmacy 2/2023

💊💊💊 เปิดบ้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📆 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aVEWbAanhBG8a9MN7 แล้ […]

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี…

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ 2 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท โดยมอบให้กับนิส […]

https://www.pharm.chula.ac.th/activity/free-upskill-reskill-and-lifelong-learning-program/

https://www.pharm.chula.ac.th/activity/free-upskill-reskill-and-lifelong-learning-program/ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้ามพลาด กับ upskill/reskill course นำโดยทีมวิทยากรมากประสบการณ์ […]