ขอเชิญ​ เภสัชกร นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฟ้าทะลายโจร วันที่ 16 ธันวาคม​ 2566 ณ ศูนย์​ประชุม​ สถาบัน​วิจัย​จุฬา​ภร…

ขอเชิญ​ เภสัชกร นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฟ้าทะลายโจร วันที่ 16 ธันวาคม​ 2566 ณ ศูนย์​ประชุม​ สถาบัน​วิจัย​จุฬา​ภร​ณ์ หลักสี่ ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจงานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ด…

ขอเชิญเภสัชกรที่สนใจงานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาครับ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย’s post

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566​​ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เรื่องสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ดูโพสต์ต้นฉบับ

การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่​ ๘​-๙ มิถุนายน​ ๒๕๖๖

การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่​ ๘​-๙ มิถุนายน​ ๒๕๖๖ ดูโพสต์ต้นฉบับ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-๑๙” 0001-2-000-020-06-2566 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ดูโพ […]

ขอเชิญ​เภสัชกร​ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ​ ในงานประชุม​วิชาการ​ วิทยาลัย​เภสัชกรรม​สมุนไพร​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้ง​ที่​ 1​ป…

ขอเชิญ​เภสัชกร​ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ​ ในงานประชุม​วิชาการ​ วิทยาลัย​เภสัชกรรม​สมุนไพร​แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้ง​ที่​ 1​ประจำ​ปี​ 2566​ ค่ะ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย’s post

Rx 💊🌱🏥 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2566 “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพร หลังยุคโควิด-19” วันที่ 8-9 มิถุนา […]